Woonerf De Mouterij verenigt verschillende generaties in Haacht

Woonerf De Mouterij verenigt verschillende generaties in Haacht

Verkoop assistentiewoningen met succes van start

Vrijdag 14 juli 2017 — Eind juni startte CORES Development met de verkoop van de erkende assistentiewoningen in Woonerf De Mouterij. Het totale project omvat 54 appartementen en 32 erkende assistentiewoningen die vlakbij het centrum van Haacht gebouwd zullen worden. Centraal in het duurzame en energie-efficiënte ontwerp van C.T. Architects staat de gemeenschappelijke parktuin die een echte ontmoetingsplek kan worden voor alle bewoners. De bouwwerkzaamheden van De Mouterij zijn reeds gestart en de oplevering is voorzien in het najaar van 2019. 

Groen woonerf voor jong en oud in centrum Haacht

Woonerf De Mouterij bestaat uit twee gebouwen: een gebouw met 54 appartementen en een gebouw met 32 erkende assistentiewoningen. De ergonomische assistentiewoningen zijn afgestemd op levensbestendig wonen en kunnen zo aangepast worden aan eventuele toekomstige zorgbehoeften. De combinatie van klassieke appartementen met assistentiewoningen en de inplanting van het project in de nabijheid van het centrum is een bewuste keuze. 

Vroeger werd een project met een zorginvulling vaak geïsoleerd van andere woonvormen en bewust buiten het gemeentelijk centrum geplaatst. De sterkte van Woonerf De Mouterij is net de mix van woontypes en de integratie ervan met de Haachtse dorpskern.”bevestigt Sophie Deprez, Chief Commercial Officer bij Cores Development. 

Tussen de twee gebouwen wordt er een centrale open ruimte voorzien. Het grastapijt met gemoduleerde grasheuvels is afgescheiden van de appartementen op het gelijkvloers met een haagstructuur en zorgt voor een optimale privacy. De inrichting en het beheer van het groenplan worden uitgewerkt volgens de principes van het Harmonische Park- en Groenbeheer (HPG), waardoor de groenzone een gebruiksvriendelijke ontmoetingsplek wordt voor de bewoners, jong en oud.

Duurzaam ontwerp op maat van de toekomstige bewoner

In de opstartfase van een project gaat Cores Development steeds op zoek naar de maatschappelijke meerwaarde van een project en doen zij onderzoek naar de verwachtingen van zowel de huidige als toekomstige bewoners. De projectontwikkelaar vond in de Vlaams-Brabantse gemeente Haacht een goede partner, met een gedeelde focus op duurzame en geïntegreerde initatieven aan de hand van een optimale invulling van de bechikbare ruimte.  

“Als schepen van senioren vind ik het heel belangrijk om onze inwoners de kans te geven zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te laten wonen. De ontwikkeling van deze site kadert helemaal in die visie. Er zijn appartementen en er zijn assistentiewoningen voor diegenen die extra zorg aan huis nodig hebben. Dit ligt heel mooi in lijn met de opbouw van een aangrenzend lokaal dienstencentrum, waar dagelijks activiteiten worden georganiseerd voor onze senioren. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit project een grote stap vooruit zetten in de zorg voor onze senioren.” aldus Dieter Van Besien, schepen voor senioren, sport, milieu en ICT in Haacht. 

Bij de keuze van de gevelmaterialen van de beide gebouwen vond C.T. Architects inspiratie in de onmiddellijke omgeving. De gevelsteen, de uitwerking van de gevel en het buitenschrijnwerk sluiten aan bij de baksteenarchitectuur van enkele grote bouwwerken in en rondom Haacht, zoals bijvoorbeeld het Sint-Angelaklooster in Tildonk, de voormalige brouwerij Mena in Rotselaar en de Brouwerij in Boortmeerbeek.

De keuze voor duurzame materialen werd gecombineerd met aandacht voor energie-eficiëntie, door bijvoorbeeld te opteren voor grote ramen waardoor in de wintermaanden optimaal gebruik kan gemaakt worden van de lage zonnestand. Opvallend is ook het gebuik van een centrale stookplaats die wordt aangevuld met een zonneboiler met thermische panelen op het dak

Nick Ceulemans van C.T. Architects  licht toe: “Door te werken met vernieuwbare energie wordt niet alleen de ecologische voetafdruk van het gebouw gevoelig verlaagd. Het is ook goed nieuws voor de bewoners want het zorgt tegelijk voor een lagere energiefactuur.”

Verkoop en werkzaamheden

In Woonerf De Mouterij worden 32 erkende assistentiewoningen aangeboden met 1 of 2 slaapkamers. De assistentiewoningen met 1 slaapkamer zijn beschikbaar vanaf € 197.399 en de assistentiewoningen met 2 slaapkamers vanaf € 238.258 (exclusief btw, registratie- en notariskosten).

De verkoop van de erkende assistentiewoningen startte op 26 juni. Op enkele weken tijd werd reeds meer dan 50% van de beschikbare assistentiewoningen verkocht. De appartementen in De Mouterij werden reeds vorig jaar in verkoop gebracht en zijn volledig uitverkocht.

De bouwwerkzaamheden voor de realisatie van Woonerf De Mouterij werden in juni van dit jaar opgestart. De oplevering van de nieuwe gebouwen is gepland in het najaar van 2019.

Voor meer informatie over De Mouterij:

www.woonerfdemouterij.be
info@coresdevelopment.be
03/820.82.82

###

“We create urban spaces that make people happy”

CORES Development Urban Landscapers™ since 2006

CORES Development werd in 2006 opgericht door Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert met als doelstelling het ontwikkelen van binnenstedelijke vastgoedconcepten met maatschappelijke meerwaarde.

CORES Development zet in op kernversterking in steden en gemeenten. ‘Urban Landscaping’ met meerwaarde voor de maatschappij, kan enkel tot stand komen door samenwerking tussen alle belanghebbenden: buurtbewoners, overheidsinstellingen, architecten, bouwbedrijven, studiebureaus,... CORES Development neemt hierin haar rol als facilitator op, waarbij zij steeds compromisgericht optreedt.

Onze ‘Urban Landscapes’ spelen in op de huidige en toekomstige behoeften van de markt.  Enkel op deze manier zijn we in staat om duurzaam en innovatief vastgoed te realiseren. We noemen onszelf dan ook liever conceptontwikkelaar dan projectontwikkelaar.

De projecten van CORES Development zijn te vinden in heel Vlaanderen en Brussel. CORES Development staat zelf in voor de verkoop en promotie van alle projecten en heeft ook een eigen verhuurservice.

De maatschappelijke meerwaarde uit zich in het geluk van de gebruikers en buurtbewoners van onze projecten. CORES Development heeft als enige ontwikkelaar in België een ombudsman in dienst, die hierover waakt. 

Meer informatie op www.coresdevelopment.be

   

 

Sophie Deprez Chief Commercial Officer at CORES Development
Sophie Engels PR Manager at Famous Relations