Slechts 1 op de 3 Belgische werknemers wordt gestimuleerd door werkgever om meer te bewegen

Donderdag 10 maart 2016 — Zittend werk is het nieuwe roken. Eén op de twee actieve Belgen heeft een zittend beroep en beweegt te weinig. Het aantal actieve beroepen nam de afgelopen vijftig jaar zelfs af met de helft. Nochtans behoeft het geen twijfel dat bewegen belangrijk is. De gevolgen zijn dan ook legio. Zo kampt de helft van de werkende Belgen met overgewicht.  Evenveel van hen zegt last te hebben van rug-, schouder- of nekpijn, om dan nog maar te zwijgen van cardiovasculaire aandoeningen. Ten slotte zegt zelfs 55% zich niet goed in zijn vel te voelen. Veel van die klachten kunnen volgens experts verholpen worden door voldoende beweging. Werkgevers nemen wel al veel maatregelen maar er is nog heel wat ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een bevraging van levensverzekeraar Delta Lloyd Life. Zo denken we onder meer aan het gebruik van gezondheidsapps en wearables zoals Fitbits. 

Bewegen vraagt te veel tijd

Eén op de twee werkende Belgen beseft wel dat meer bewegen tijdens de werkdag goed is voor de gezondheid, maar 29% vindt dat bewegen te veel tijd vraagt. Bovendien heeft één op vier geen zin om dagelijks te bewegen. 

De werkgever kan een belangrijke rol spelen om zijn medewerkers te laten bewegen. 53% van de medewerkers vindt het alvast de rol van de werkgever om structurele maatregelen te nemen. Al zegt slechts één op drie werknemers dat hun werkgever dat doet op dit moment”, klinkt het bij Annelore Van Herreweghe, woordvoerder van levensverzekeraar Delta Lloyd Life.

Weinig structurele maatregelen

Amper 15% van de bevraagde werknemers krijgt professioneel bewegingsadvies van zijn werkgever. Bovendien zegt slechts één op de drie Belgische werknemers (34%) dat hun werkgever structurele maatregelen neemt om zijn medewerkers te stimuleren om meer te bewegen. Nochtans is 45% van de werkende Belgen bereid om structurele maatregelen te gebruiken, mocht de werkgever ze aanbieden. Maatregelen die momenteel worden genomen zijn o.a. medewerkers aanmoedigen om zo vaak mogelijk de trap te nemen (24%), bewegingsmogelijkheden voorzien tijdens de lunchpauze (20%) of vergaderruimtes voorzien om vergaderingen al rechtstaand te doen (14%). 

 “Zulke kleine ingrepen kunnen een wereld van verschil maken”, licht Annelore Van Herreweghe toe. “Jammer genoeg zijn deze onvoldoende ingeburgerd in de Belgische bedrijven. Een gezonde geest maakt nochtans een gezond lichaam. Bovendien zijn gezonde werknemers tot vier maal langer per week actief. Zo komen ze in een positieve spiraal terecht want dat heeft dan weer een positief effectief op hun productiviteit. Die kan met tien tot zelfs dertig procent stijgen.

Eén op tien werknemers kan gebruik maken van bewegingsactiviteiten op de werkvloer

“Medewerkers hebben vaak een duwtje in de rug nodig. 30% van de werkende Belgen is bereid om deel te nemen aan bewegingsactiviteiten buiten de werktijd. Dat is slechts 5% minder dan tijdens de werktijd”, aldus Van Herreweghe.

Daar ligt dus heel wat potentieel voor de werkgevers. Alleen kan slechts een klein aantal werknemers op regelmatige tijdstippen gebruik maken van georganiseerde bewegingsactiviteiten buiten de werktijd (18%). Amper 12% kan dat zelfs tijdens de werktijd.

Brengen apps en wearables soelaas?

Vandaag krijgt al één op de tien werknemers (9%) digitale of mobile fitness- en gezondheidsapps en wearables zoals Fitbits ter beschikking gesteld van zijn werkgever. Zulke toestellen kunnen op termijn een behoorlijke impact hebben op de fysieke paraatheid van de medewerkers. Eén op de drie (34%) van hen ziet het aanbieden van apps en wearables door de werkgever als één van de mogelijkheden om een gezonde leefstijl te helpen op peil houden en/of te verbeteren. “Waarom zouden werkgevers dat dan niet faciliteren”, klinkt het bij Van Herreweghe.

Kristof De Smet, CEO van Energy Lab, gaat hiermee helemaal akkoord. Met het programma ‘Energy@Work’ wil hij zoveel mogelijk organisaties in beweging berengen.

Onze nationale BMI is nog nooit zo hoog geweest. En jammer genoeg is dit nog maar het begin. Steeds meer bedrijven beseffen het belang van gezonde werknemers, nemen het heft in eigen handen, en organiseren interne gezondheidsprogramma’s waarbij wordt gewerkt rond bewegen en sport, maar ook rond gezonde voeding en mentale veerkracht. De rol van gezondheidsapps en wearables spelen hier steeds vaker een belangrijke rol.”  

Spontaan 20% meer resultaat na integratie wearable bij beweegprogramma’s

Meten is weten. Maar vooral ook motiveren! Daarom zet Energy Lab steeds vaker wearables in bij corporate beweegprogramma’s.

De Smet: “Uit onze cijfers blijkt dat het registreren van dagelijks afgelegde kilometers en stappen met wearables leidt tot een spontane stijging van 20%. Medewerkers gaan er spontaan meer door bewegen. Wanneer we interne competities (wie zet deze week het meeste stappen?) opstarten, zien we een stijging van maar liefst 50%! Dit percentage stagneert na de wedstrijd op een gemiddelde van 30%, mits de nodige blijvende opvolging.” 

En hoewel apps en wearables een zeer succesvolle hefboom zijn bij het aanmoedigen meer te bewegen, benadrukt Kristof De Smet dat het daarbij niet kan en mag stoppen. Het succes van bewegingsprogramma’s zit hem in eerste instantie in het creëren van een bedrijfscultuur waar gezondheid en bewegen centraal staan, en waarbij medewerkers steeds opnieuw aangemoedigd worden. Door regelmatige, nieuwe uitdagingen (wedstrijden), gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen (samen naar de 2 miljoen stappen), door een bedrijfsleider en/of management die actief het goede voorbeeld geven en door een interne communicatiemachine die gezondheid blijft promoten.  

Wearables als gezondheidsmonitor voor bedrijven

Ook Christophe Jauquet, expert mobile health en Business Director Life Sciences & Healthcare bij InSites Consulting, bevestigt de kracht van wearables en gezondheidsapps als een sterke motivator om medewerkers meer te doen bewegen. In de nabije toekomst ziet hij daarnaast nog andere evoluties.

Jauquet: “Gezondheidsapplicaties en wearables maken het mogelijk de gezondheid van werknemers op lange termijn te meten. Op bedrijfsniveau tonen deze data zo hoe goed of slecht het bedrijf in zijn geheel scoort inzake gezondheid, en welke departementen van dichtbij dienen gevolgd en begeleid te worden.

Daarnaast bieden gezondheidsdata ook heel wat mogelijkheden aan bijvoorbeeld arbeidsgeneesheren, die zo de gezondheid van medewerkers nog beter kunnen opvolgen. “De data die wordt verzameld helpt hen werknemers nog specifieker te motiveren en begeleiden om gezonder te leven en te werken. Op die manier zouden wearables de rol van de bedrijfsarts kunnen bijsturen tot een ware life coach.” Enkele HR-dienstenbedrijven spelen hier vandaag al actief op in.  

3 digitale beweegpartners op het werk

Mobile Health Expert Christophe Jauquet selecteerde drie digitale beweegpartners die vandaag al worden gebruikt op de werkvloer, en waarvan hij verwacht dat zij de komende jaren steeds actiever zullen worden ingezet. 

FITBIT ZIP

Een goedkoop maar populair toestel dat de stappen meet van mensen. Het werd een aantal jaren geleden reeds door oliemaatschappij BP verdeeld om medewerkers aan het bewegen te zetten. Indien het bedrijf gezamenlijk een minimum aantal stappen zette, werden de medewerkers beloond met een incentive. Deze kleine toestellen waren een van de eerste initiatieven die zij namen binnen hun Corporate Wellness Program.

APPLE WATCH

De Apple Watch is het eerste toestel dat gemaakt werd met als objectief mensen in beweging te houden, ook op de werkvloer. Wanneer iemand te lang heeft stil gezeten, dan wordt hij hieraan herinnerd. Op het einde van de dag krijgt men een overzicht van alle momenten waarop men niet in beweging was. Verwacht wordt ook andere wearables dezelfde weg zullen opgaan.

VALIDIC

Wearables zijn hot. Er zullen de komende jaren dan ook steeds meer wearables en apps op de markt komen. Het is voor bedrijven dan ook minder interessant te focussen op slechts 1 specifieke wearable of app. Bedrijven zoals Validic en Human API spelen hierop in en bieden cloud based platformen aan die de data van eender welke applicatie of wearable ontsluit, verzamelt en verwerkt in bedrijfseigen toepassingen. Deze oplossing faciliteert het gebruik van eender welke wearable of applicatie op de werkvloer.

Energy@DeltaLloyd!     

In samenwerking met EnergyLab werkte ook levensverzekeraar Delta Lloyd Life de voorbije drie jaar aan een bewegingsprogramma voor haar medewerkers.

Annelore Van Herreweghe van Delta Lloyd Life: “Als levensverzekeraar vinden we het onze taak om onze klanten bewust te maken van het belang van voldoende aandacht te besteden aan hun gezondheid. Welke levensstijl ze ook kiezen, hun gezondheid is de basis voor hun geluk. Die filosofie mogen we niet enkel op onze klanten projecteren, maar ook op onze commerciële business partners en medewerkers. Dat is wat we met ons ‘Energy@DeltaLloyd’ programma doen. We bieden commerciële business partners en medewerkers een platform om actief aan hun gezondheid te werken, op én naast het werk.

En om het belang ervan te onderstrepen, wordt Energy@DeltaLloyd gelinkt aan een aantal gemeenschappelijke doelstellingen die we met het hele bedrijf op jaarbasis dienen te halen. Lukt ons dat, en uiteraard worden er andere bedrijfsdoelstellingen in deze oefening meegenomen, dan worden we beloond met een collectieve bonus. De eerste jaren hebben we samen gewerkt naar ons target van 30.000 kilometer beweging. En dat is ons -voor een tweede jaar op rij- toch maar weer mooi gelukt! Omdat we het aantal kilometers exponentieel zagen toenemen in 2015, trekken we vanaf dit jaar het target op naar 130.000 kilometer. We gaan nog méér dan voorheen inzetten op de betrokkenheid van iedereen. Ook het aantal uren die geïnvesteerd worden in sport (op en naast het werk) worden gemeten met als doelstelling 12.000 uur op jaarbasis. En omdat gezondheid niet alleen te maken heeft met beweging, lanceren we ook initiatieven rond mentaal welzijn en gezonde voeding op de werkvloer.”

Om werknemers te helpen deze doelstellingen te halen organiseerde Delta Lloyd Life de afgelopen jaren sportlessen tijdens de middag. Daarnaast werd regelmatig ingehaakt op grote sportevenementen  (vb. 20 km van Brussel) waar niet alleen werknemers, maar ook commerciële business partners op worden uitgenodigd. Alle fysieke inspanningen worden verzameld op een centraal, digitaal platform. Medewerkers kunnen hun kilometers manueel ingeven via de website, of via de handige mobiele app.