NN en UGent verlengen onderzoek naar geluk, ook in tijden van corona

20 april 2020, Brussel - Levensverzekeraar NN en de Universiteit Gent (UGent) onderzoeken de impact van het coronavirus op het geluksgevoel van de Belgen. Dit gebeurt in het kader van de 2e fase van het Nationaal Geluksonderzoek dat in februari werd gelanceerd en verlengd is tot 24 april 2020. Wegens het coronavirus staan onze samenleving en gezondheidszorg onder immense druk. Het onderzoek biedt een unieke kans om het mentale welzijn en het geluk van de Belg voor en na de crisis te meten. De resultaten zullen eind mei bekend gemaakt worden.

Al drie jaar lang analyseert het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent en levensverzekeraar NN wat de Belg gelukkig maakt en hoe we dit geluk kunnen bevorderen in onze samenleving. De eerste resultaten hiervan werden tussen maart 2018 en maart 2019 bekend gemaakt.

In februari 2020 startte een nieuwe fase van dit onderzoek waaraan reeds meer dan 2000 mensen deelnamen. De nieuwe bevraging peilt ook deze keer naar het geluk en de levenstevredenheid van de Belg waarbij thema’s als gezondheid, sociale relaties, de werkomgeving en de financiële situatie verder worden uitgediept. Daarnaast is er ook meer aandacht voor wat mensen nu écht verlangen van het leven en hoe men staat tegenover ouder worden.

Omwille van het coronavirus heeft het team beslist om het onderzoek te verlengen tot 24 april en enkele specifieke COVID-19 vragen toe te voegen om naar onze houding ten aanzien van het virus en het beleid te peilen.

We vingen aan met deze nieuwe fase van ons onderzoek op 10 februari van dit jaar, dus voordat het nieuwe coronavirus ons leven begon te beheersen. Onze gezondheidszorg en onze samenleving staan nu onder immense druk en dit zal de komende weken nog toenemen. Maar de timing van dit onderzoek biedt een unieke kans om het mentale welzijn en het geluk van de Belg voor en na de crisis te meten. Hieruit gaan we heel wat lessen kunnen trekken voor de toekomst. Ons doel blijft om na te gaan hoe we het gemiddelde welzijn en geluk van de Belgen kunnen verbeteren, ook in het tijdperk na corona,” klinkt het bij Professor dr. Lieven Annemans, titularis van de NN-leerstoel.

Geluk mag een idyllisch streven lijken in een tijdperk waarin een pandemie ons leven beheerst. Maar het is net in deze tijden, waarin onze mentale en fysieke gezondheid, onze sociale relaties en onze financiële situatie onder druk komen te staan, dat het belangrijk is om hier extra aandacht aan te besteden,” zegt Jan van Autreve, CEO van NN.

De resultaten van het onderzoek zullen eind mei gecommuniceerd worden.

De vragenlijst is volledig anoniem. Het invullen ervan duurt ongeveer 30 minuten.
Wie nog wil deelnemen aan het onderzoek, kan dat via: https://geluk2020.ugent.be/.

Over het Nationaal Geluksonderzoek

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn senioren vandaag gelukkiger dan adolescenten? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties?

Dankzij het Nationaal Geluksonderzoek van UGent komen de Belgen te weten wat hen gelukkig maakt, maar vooral hoe onze samenleving kan werken aan een grotere levenstevredenheid voor iedereen. Tussen maart 2018 en maart 2019 maakte Professor dr. Lieven Annemans, titularis van deze NN leerstoel, op geregelde tijdstippen resultaten uit het onderzoek bekend. De onderzoekers vertrokken steeds vanuit de specifieke levensdomeinen die het geluk van de Belg mee bepalen. Denk hierbij aan sociale relaties, onderwijs en opvoeding of gezondheid. In totaal namen 3770 mensen deel aan de studie.

Over NN

Als beschermingsexpert leidt en inspireert NN het debat rond gezondheid en geluk. Iedereen is uniek, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een  gezond en gelukkig leven. NN wil de Belgen op weg helpen naar (meer) geluk. Zijn expertise inzake bescherming & geluk bouwt NN verder uit dankzij wetenschappelijke inzichten en wil deze ook breed maatschappelijk inzetten met het oog op een gelukkige Belg.

Centraal staat vandaag de NN-leerstoel met het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ (UGent) dat een antwoord biedt op de vraag: ’Wat maakt Belgen gelukkig?’ Omdat geluk een erg persoonlijk gegeven is en ieder zijn geluk gedeeltelijk zelf in eigen handen heeft, reikt NN ook concrete tools aan waarmee de Belg zelf aan de slag kan. Als levensverzekeraar biedt NN bescherming dankzij innovatieve oplossingen (invaliditeit en overlijden, pensioenopbouw tak 23) en via een sterk netwerk van makelaars en bankpartners.

NN telt 1,6 miljoen klanten in België en behoort tot NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een uitstekende kapitaalspositie, actief in 18 landen wereldwijd.

Voor meer informatie over het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ en tips voor een  gelukkiger leven: www.gelukkigebelgen.be
Voor meer informatie over NN: 
www.nn.be

Perscontact

Annelore Van Herreweghe
communicatie@nn.be
0494 17 02 00

 

Contacteer ons
Laure Vandeghinste PR Manager, Famous Relations
Laure Vandeghinste PR Manager, Famous Relations
Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Garmin, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden