MyMicroInvest maakt de balans op na 7 maanden Tax Shelter met vier succesvolle campagnes

Donderdag 7 september 2017 — Sinds 1 februari 2017 is de Tax Shelter voor crowdfunding in België van kracht. Dit belastingvoordeel maakt het voor investeerders mogelijk om te profiteren van een interessante belastingaftrek van 30 tot 45% voor investeringen die voor deze Tax Shelter-regeling in aanmerking komen. Gedurende de afgelopen zeven maanden heeft MyMicroInvest door middel van vier publieke campagnes deze Tax Shelter aan haar investeerders kunnen aanbieden. Deze campagnes hebben gemiddeld twee keer zoveel kapitaal opgeleverd als de gewone campagnes en ook twee keer zoveel investeerders. Dankzij deze regeling ondersteunt het investeringsplatform de versterking van de economie en van jonge en innovatieve ondernemers

Terugblik: vier succesvolle publieke Tax Shelter-campagnes

In de afgelopen zeven maanden heeft MyMicroInvest door middel van vier publieke campagnes investeerders van de Tax Shelter kunnen laten profiteren. Deze verschillende campagnes hebben gemiddeld twee keer zoveel kapitaal opgeleverd als gewone campagnes en ook twee keer zoveel investeerders aangetrokken. Bovendien ligt het totaal geïnvesteerde kapitaal gemiddeld 10% hoger bij een Tax Shelter-campagne dan met een normale campagne. MyMicroInvest wil hier nog verder in gaan en wil haar groei voortzetten en doorgaan met investeringen in de toekomst van de Belgische economie.

«De vragen van onze investeerders naar de mogelijkheden van Tax Shelter waren duidelijk. Maar wij hadden nooit een dergelijk succes kunnen voorzien. Wij waren aangenaam verrast door de snelheid waarmee de campagnes werden gefinancierd. Op dit moment hebben we een flinke portefeuille dankzij de investeringsmogelijkheden die de Tax Shelter biedt: 44% van de projecten waarmee wij bezig zijn komen hiervoor in aanmerking. Wij hopen dat, dankzij de recente erkenning door de FSMA, waarmee wij het eerste crowdfundingplatform werden dat officieel de Tax Shelter aan al haar investeerders kan aanbieden, wij nog meer investeringen in de komende maanden kunnen aantrekken», legt Olivier de Duve, CEO van MyMicroInvest, uit.

EUROPEA Residences, de eerste Tax Shelter-campagne die haar kapitaalverhoging op Belgisch grondgebied realiseert

De eerste campagne die voor de Tax Shelter op het MyMicroInvest-platform in aanmerking kwam, EUROPEA Residences, heeft op 24 juli haar kapitaal kunnen verhogen. Na een succesvolle investeringscampagne, heeft de onderneming € 200.000 kunnen aantrekken, waarvan € 99.900 direct afkomstig was van de crowd van MyMicroInvest.

«Aangezien EUROPEA Residences onze allereerste Tax Shelter-campagne is, beschouwen wij die als een heel speciaal lid van onze #FundedFamily en wij zijn er trots op dat wij een sleutelrol in hun geschiedenis hebben kunnen vervullen», legt Olivier de Duve uit.

Voor Yann Le Metayer, oprichter van EUROPEA Residences, is de Tax Shelter een van de belangrijkste redenen voor het succes van de campagne:

De Tax Shelter is een programma dat voor investeerders in België voor verandering zorgt. Dankzij hun investering via MyMicroInvest, hebben onze investeerders aanspraak kunnen maken op een belastingaftrek van 45% op het geïnvesteerde kapitaal. Concreet betekent dit een belastingverlaging van 450 € voor de belastingbetaler die bijvoorbeeld 1000 € belegde. Dat heeft hun beslissing om het project te financieren, zeer zeker beïnvloed.“

Door te investeren in startende ondernemingen die in aanmerking komen voor de Tax Shelter, beleggen de Belgische belastingbetalers hun besparingen in de reële economie door het ondernemerschap te ondersteunen. Als slechts 1% van de Belgische bevolking een klein deel van hun spaargeld zou investeren in veelbelovende startups, zouden we duizenden banen genereren, onze economie verjongen en de maatschappelijke welvaart verbeteren.

Andere succesvolle Tax Shelter campagnes: 
  •  No Gluten Shop

Deze campagne, die in aanmerking kwam voor de Tax Shelter, liet investeerders profiteren van een belastingaftrek van 45% op de geïnvesteerde bedragen. Hierdoor en dankzij het innovatieve concept, heeft No Gluten Shop in totaal € 81.000 verzameld bij 116 investeerders in de crowd terwijl de oorspronkelijke doelstelling € 50.000 was. No Gluten Shop wacht nu op een investering vanwege mede-investeerders om de beoogde kapitaalverhoging te kunnen doorvoeren.

  • Fit20 Belgium

Dit veelbelovende concept heeft 95 investeerders in de crowd verleid om € 100.800 in totaal te financieren. Het kwam in aanmerking voor de Tax Shelter en particulieren zullen kunnen profiteren van een belastingaftrek van 45% op de geïnvesteerde bedragen.

  • Pilo

Met een investeringsdoelstelling van € 50.000 voor de crowd kwam deze campagne in aanmerking voor de Tax Shelter en slaagde erin om € 67.000 bij 99 particulieren te verzamelen die zullen profiteren van een belastingaftrek van 45% op het geïnvesteerde kapitaal.

Zeven maanden na de invoering heeft de uitbreiding van het Tax Shelter-concept naar crowdfundingplatformen al een waardevolle ondersteuning voor zowel investeerders als ondernemers gebleken. Steeds meer particulieren investeren hogere bedragen en zorgen er zo voor dat jonge bedrijven sneller kunnen groeien en de Belgische economie kunnen stimuleren.

Nieuwe Tax Shelter investeringsmogelijkheden

MyMicroInvest biedt momenteel drie nieuwe beleggingsmogelijkheden aan het publiek aan (Slimbox, Shiftmeapp en Vividoctor) die beleggers in staat stellen start-ups te ondersteunen en te profiteren van een belastingverlaging van 45% op de geïnvesteerde bedragen. De volgende campagne van MyMicroInvest die in aanmerking komt voor de Tax Shelter is ook al gekend: Jumpsquare. Deze campagne zal heel binnenkort beschikbaar zijn op de website.

Slimbox is een machine waarmee u binnen enkele seconden pakketten kunt maken die perfect passen bij de afmetingen van het te verzenden product. Deze machine, gericht op de KMO/MKB-markt, elimineert onnodig verpakkingsmateriaal, bespaart tijd in de zoektocht naar een perfect passende doos en vermindert de opslagruimte en extra transportkosten. Via een perfect aangepaste verpakking wordt het mogelijk om het gewicht van een pakket te verminderen.

Deze campagne komt in aanmerkingvoor de Tax Shelter-regeling en biedt beleggers de kans te profiteren van een belastingvermindering van 45% van het geïnvesteerde bedrag.

Shiftmeapp is een applicatie om agenda’s op een slimme manier te beheren en het beheer van teams te vergemakkelijken. Met de applicatie kunt u in enkele seconden anticiperen en reageren op onvoorziene en laatste minuten wijzigingen. Shiftmeapp is een ideale samenwerkingsoplossing voor managers, werknemers en studenten en bespaart hen tijd in het dagelijkse management.

Dankzij de Tax Shelter kunnen mensen die in deze campagne beleggen, profiteren van een belastingvermindering van 45% van het geïnvesteerde bedrag.

ViViDoctor is een applicatie die zorg voor iedereen toegankelijker maakt. Patiënten kunnen gemakkelijk overleg plegen met de dokter via het geïntegreerde afsprakensysteem of een video-on-demand overleg vragen. Dit maakt het makkelijker om afspraken te maken, en wachttijden te voorkomen. Zo wordt het ook makkelijker voor ouderen of voor mensen met verminderde mobiliteit om een overleg te verkrijgen bij een arts van zijn keuze, zelfs in het buitenland.

Deze beleggingscampagne komt in aanmerking voor de Tax Shelter en stelt beleggers in staat om te profiteren van een belastingvermindering van 45% van het geïnvesteerde bedrag.

 

 

Over MyMicroInvest

MyMicroInvest is een investeringsplatform waar veelbelovende start-ups en groeiende bedrijven financiële ondersteuning krijgen van een uniek investeringspubliek, gaande van particulieren tot professionele beleggers, waaronder business angels, venture capitalists en professionals uit de industrie. Via MyMicroInvest kunnen ook onervaren investeerders zich samen met deskundigen op het ondernemerschap storten, en dit vanaf € 100 inleg. De missie van MyMicroInvest bestaat erin om ondernemers te steunen en iedereen mee te laten delen in het succes van de bedrijven van morgen. MyMicroInvest is gevestigd in hartje Brussel en bestaat uit een internationaal team met een passie voor het faciliteren van ondernemen en investeren.

Disclaimer

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. MyMicroInvest heeft slechts een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in het bedrijf opportuun is. MyMicroInvest heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximumwaardering die weerhouden wordt. MyMicroInvest volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Sophie Engels PR Manager at Famous Relations