Millennials, de helden van werkend België: een groot vraagteken voor vele werkgevers

Talent coaching moet zelfzekere en gepassioneerde millennials groeiperspectief bieden

Dinsdag 22 mei 2018 — Millennials zullen de komende decennia een cruciale rol spelen binnen de bedrijfswereld. Alleen is het voor vele werkgevers vandaag nog steeds niet duidelijk hoe ze aan de slag moeten met deze ambitieuze work force. Uit cijfers van een onderzoek opgesteld door acc, de vakvereniging van de Belgische communicatiesector, en Trendwolves, blijkt alvast dat millennials een horizontale hr-structuur prefereren. Maar ze willen ook opklimmen, 77% van de millennials heeft ambitie om door te groeien naar hogere posities. En daar wringt het schoentje. Dan maar jobhoppen? Niet noodzakelijk, zeggen de experts, maar er is wel een dringende nood aan coaching om talent in house te houden en te laten ontwikkelen.

Sneakers zijn een must, Facebook, Instagram en Snapchat zijn onmisbaar en brainstormen doe je tijdens een partijtje tafelvoetbal: de creatieve sector (reclamebureaus, pr-bureaus, eventbureaus,…) lijkt de gedroomde werkomgeving voor de millennial. Althans, zo zou je denken. Want zelfs deze sector botst tegen enkele barrières wanneer het op het houden van millennials aankomt.

Vanuit de sector vernemen we vaak dat millennials het schip te snel verlaten. Net wanneer ze beginnen te bloeien, zien ze geen groeimogelijkheden meer in de horizontale hr-structuur. Ook KMO’s en start-up’s uit andere sectoren botsen op dit probleem. De studie, in samenwerking met Trendwolves, en de aanbevelingen moeten bedrijven helpen om constructief en op langetermijn aan de slag te gaan met deze belangrijke doelgroep.” licht Johan Vandepoel, CEO van acc, toe.

Zelfzekere millennials: (voorlopig) tevreden en ambitieus

Uit de studie van acc en Trendwolves, bij 335 Belgische millennials actief in de communicatiesector, blijkt nochtans dat millennials tevreden zijn over hun job: ze geven zichzelf gemiddeld 7,14 op 10 voor algemene jobtevredenheid. Dit is meer dan het gemiddelde van 6,79[1]. Daarnaast zijn ze ook ambitieus en zelfzeker. 77% heeft de ambitie om door te groeien. Acht op de tien vertrouwt erop dat ze over het nodige talent beschikken om dit te doen. En zes op de tien wil dit het liefste doen bij zijn huidige werkgever. Hoe komt het dan dat die millennials zo vaak de stempel van ‘jobhopper’ opgedrukt krijgen?

Karen Wouters, professor leadership en verantwoordelijke voor het ‘Start to lead’ programma van de Antwerp Management School merkt dit op, “We worden wel vaker gecontacteerd door bedrijven die problemen ervaren bij het behouden van werknemers.  Het gebrek aan visie op groeimogelijkheden, kan de algemene tevredenheid van de werknemer beïnvloeden en ervoor zorgen dat ze opzoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Binnen een horizontale structuur is het moeilijker voor werknemers om die groeiopportuniteiten te spotten.”

Hoe opklimmen in een horizontale structuur

Steeds meer bedrijven schakelen van een verticale structuur over naar een horizontale om tegemoet te komen aan de evoluerende arbeidsmarkt en diens verwachtingen. Hoewel de millennial aangeeft dat ze een horizontale structuur en een human-centric bedrijfscultuur prefereren, zien ze niet altijd de groeimogelijkheden. En dat zorgt in sommige gevallen voor problemen.

Uit de studie blijkt dat gebrek aan perspectief binnen een job een van de belangrijkste redenen is om een job te verlaten.  Zonder een symbolische hiërarchische ladder is het soms moeilijk om te zien hoe je binnen eenzelfde bedrijf of functie kan groeien en opklimmen. Daarnaast hebben twee op de drie van de ondervraagden het gevoel dat hun eigen talenten onvoldoende ingezet worden. De millennial blijft dus op zijn honger zitten, maar heeft niet altijd een duidelijke visie: meer dan de helft van de respondenten weet niet waar ze naartoe willen met hun loopbaan. Coaching kan hier dus klaarheid in de zaak brengen.

Binnen een kleine en horizontale structuur gaat groeien niet over leiding geven, maar om impact hebben,” legt Karen verder uit, “werkgevers moeten hun werknemers de vrijheid geven om die impact te claimen en werknemers moeten hun sterktes kennen en kansen grijpen, het is tweerichtingsverkeer.” Ook Philippe Bailleur, auteur van boeken als ‘Trauma in organisaties’ en ‘Architect van je organisatie: breng het beste naar boven’, merkt uit ervaring dat zelfregulering belangrijk is voor millennials: “De werkgever moet de rol van mentor of coach aannemen zodat de werknemer impact kan hebben op het dagelijks reilen en zeilen van het bedrijf.”

Ook Thierry Lescrauwaet, talent management expert en oprichter van UQ Talents en Q7 Leader, merkt op dat het identificeren van talent essentieel is voor de motivatie. “De gemiddelde Belg heeft moeite om drie talenten van zichzelf op te sommen, coaching is hierbij essentieel. Daarenboven zijn millennials constant op zoek naar zichzelf, het is belangrijk dat de werkgever hen begeleidt in die zoektocht.” Dit wordt ook bevestigd door de studie, millennials vinden het ontwikkelen van hun soft skills essentieel om hun job goed te kunnen uitvoeren.

"Het denken in rollen in plaats van in functies en duidelijke objectieven en verwachtingen afspreken is heel belangrijk om een future proof organisatie uit te bouwen. Meer dan 60% van de jobs van de toekomst zijn nog niet gekend, maar als je in talenten en rollen denkt kan je nu al het juiste team uitbouwen, dat alle soorten projecten en challenges aankan,” legt Thierry Lescrauwaet verder uit.

De resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek werden vandaag, 22 mei 2018, gepresenteerd tijdens een rondetafelgesprek georganiseerd door acc. Maarten Leyts, CEO van Trendwolves, Karen Wouters, professor leadership en verantwoordelijke voor het ‘Start to lead’ programma van de Antwerp Management School, Geert Smets van Deloitte, Thierry Lescrauwaet van UQ Talents en Philippe Bailleur traden op als experts.

[1] Dit bleek uit een onderzoek van Accent.Jobs in samenwerking met Trendwolves bij 1000 Belgen. 6,79 was de gemiddelde tevredenheidsscore bij millennials in de steekproef.

Kaderstuk: Negen tips voor werkgevers: hoe hou ik millennials tevreden?*

Op basis van de resultaten formuleerden acc en Trendwolves een aantal aanbevelingen om de relatie tussen de werkgever en de millennial te optimaliseren:

 1. 91% van de millenials geeft graag zelf invulling aan hun taken. Werk daarom met kleine zelfsturende teams die begeleid worden door een mentor of coach.
 2. Millennials willen constante communicatie en feedback. Plan regelmatig informele feedbackmomenten in.
 3. Ze willen hun skills optimaal benutten. Zorg ervoor dat hun takenpakket divers en uitdagend is.
 4. Meer dan de helft van de millennials weet niet altijd even goed waar ze naartoe willen. Voorzie daarom talentmanagement en bied opleidingen aan, zodat ze hun sterktes kunnen ontdekken. Geef hen ook zelf inspraak in de keuze van die opleiding.
 5. Werk niet alleen aan het ontwikkelen van expertise, maar ook op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De millennial wil zich verrijken als mens, zelfontwikkeling is hun manier om zich te differentiëren.
 6. Stippel een persoonlijk ontwikkelingsplan uit waarin de langetermijndoelen van het agentschap, de huidige en toekomstige functie-eisen en de loopbaanwensen van de werknemer worden besproken en op regelmatige tijdstippen wordt afgestemd
 7. Walk the talk: de millennial kiest voor jouw bedrijf omdat het bij hen past. Zorg ervoor dat de realiteit overeenstemt met de verwachtingen die je creëert.
 8. De millennial wil ook tijd hebben voor zijn passie naast het werk. Dwing niemand om na de werkuren te werken en respecteer de balans tussen werk en privéleven.
 9. Het gebrek aan een verticaal carrièrepad vormt geen probleem, maar zorg ervoor dat je werknemers impact kunnen hebben.

Kaderstuk: 4 tips voor millennials: hoe moedig je je baas aan rekening te houden met jouw noden?

 1. Vraag hem op regelmatige basis naar feedback en evaluatiemomenten. Zo verrijk je jezelf, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.
 2. Evalueer jezelf: waar ben je sterk in? Heb je al bepaalde zaken op poten gezet? Claim deze expertise en verruim je rol binnen een bedrijf.
 3. Wil je groeien? Bekijk dan niet enkel de verticale groeimogelijkheden, maar zoek naar de impact die je kan hebben binnen het bedrijf.
 4. Vind je het moeilijk om je loopbaan op langetermijn te bekijken? Vraag dan aan je werkgever om samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op te zetten. Hierin kan je langetermijndoelen en loopbaanwensen identificeren.

Extra cijfers uit de communicatiesector:

 • De gemiddelde anciënnniteit van een millennial bij zijn huidige werkgever is 2,3 jaar.
 • 66% bleef status-quo binnen zijn huidige werkplek.
 • Slechts 4% is helemaal tevreden over zijn loon.
 • 7 op 10 werknemers is niet tevreden met de huidige procedures rond overwerken.
 • Slechts 4% wil de sector verlaten.

De volledige conclusies van de studie kan u raadplegen in de bijlage van dit persbericht.

*De studie

Het onderzoek van Trendwolves in opdracht van acc werd afgenomen bij 335 millennials werkzaam in de communicatiesector. Dit onderzoek brengt statistische tendensen in kaart. Een individuele aanpak en communiceren blijven dus essentieel.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht op The Brainery, het online opleidingsplatform van acc, dat vormingen en trainingen aanbiedt voor zowel werknemers als werkgevers in de communicatiesector.

Voor pers- en interviewaanvragen kan u terecht bij de persdienst: Laure Vandeghinste, laure.vandeghinste@famousrelations.be, 0479 60 45 92.

*ACC staat voor ‘association of communication companies’ en is de vakvereniging van de Belgische communicatiebureaus. Ze overkoepelt zowel geïntegreerde-, reclame-, digitale-, pr, content als event marketing bureaus en telt 120 leden, waaronder 36 event marketing bureaus; meer informatie op www.ACCbelgium.be