Leidinggevenden spelen essentiële rol in werkgeluk van de Belg.

Maar crisis accentueert gebrek aan aandacht voor mening en welzijn van medewerkers.

25 augustus 2020, Brussel – Het werkgeluk van de Belgen wordt het meeste bepaald door de mate waarin zij tevreden zijn met hun leidinggevende. Aanvullend zijn autonomie, work-life balance en persoonlijke groei doorslaggevend. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek. En er is nog werk aan de winkel.  Zo heeft de helft van de medewerkers de indruk dat hun leidinggevende niet geeft om hun welzijn of om hun mening, wat maakt dat velen niet tevreden zijn met hun leidinggevende en bijgevolg ook hun werkgeluk wordt aangetast. De coronacrisis accentueert dit pijnpunt, want de tevredenheid met de leidinggevende daalt verder van 6,62 op 10 voor de lockdown naar 6,25 op 10 gedurende zes weken na de aanvang van de lockdown. UGent en NN formuleren aanbevelingen en kloppen aan bij een aantal leidinggevenden en experten voor advies.

Al sinds 2018 onderzoeken NN en UGent het geluk van de Belg met het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat ons werkgeluk onze algemene levenstevredenheid beïnvloedt[1]. We hebben er dus alle belang bij om ons gelukkig te voelen op onze werkplek. Nieuw en representatief cijfermateriaal, verzameld tussen 10 februari 2020 tot 27 april 2020, levert extra inzichten op en geeft ook de impact weer van de eerste weken lockdown in België op ons werkgeluk.

Samenvatting:

1. Het werkgeluk van de Belg daalt licht na de uitbraak van COVID-19. - Voor de coronacrisis scoorde de Belg gemiddeld 6,67 op 10 op werkgeluk. Door de uitbraak van COVID-19 zien we een lichte daling naar 6,51 op 10.

2. ‘Job resources’ verklaren 78% van ons werkgeluk. - Het werkgeluk van de Belg wordt bepaald door ‘job resources’ en ‘job demands’. Job resources zijn elementen die medewerkers energie geven en zorgen voor motivatie en engagement op het werk (bv. zich gewaardeerd voelen, sociale steun, autonomie, competentie, een positief verschil kunnen maken in de wereld, de job die bijdraagt tot persoonlijke groei,…. ). Job demands zijn elementen die energie vragen van medewerkers en kunnen leiden tot werkstress (bv. werkuren, reistijd, het werkschema, job onzekerheid,…. ). Job demands verklaren 22% van ons werkgeluk.

3. 10 factoren zijn significant bepalend voor het werkgeluk van de Belg. - De tevredenheid met de leidinggevende staat hierbij op de eerste plaats. Autonomie, work-life balance, persoonlijke groei en goede financiële tevredenheid vervolledigen de top 5. Het ervaren van jobonzekerheid is daarentegen nefast voor ons werkgeluk.

Story image

4. Leidinggevenden zijn doorslaggevend voor ons werkgeluk. - Medewerkers die aangeven dat hun leidinggevende zeer begaan is met hun welzijn scoren maar liefst 1,25 punten hoger op werkgeluk dan het Belgische gemiddelde. Ook wanneer de medewerker het gevoel heeft dat zijn leidinggevende geeft om zijn mening zien we een opmerkelijke stijging in werkgeluk.

Story image

5. Leidinggevenden moeten beter doen, de crisis benadrukt dit. - Amper de helft van de medewerkers vindt dat zijn leidinggevende begaan is met zijn welzijn of geeft om zijn mening. 30% van de Belgen vindt zijn leidinggevende wispelturig en 22% vindt dat zijn leidinggevende geen rekening houdt met doelen en waarden. De algemene tevredenheid met de leidinggevende daalde van 6,62 op 10 voor de lockdown naar 6,25 op 10 gedurende zes weken na de start van de lockdown.

Story image
Download hier het volledige dossier met alle representatieve resultaten, tips, adviezen en getuigenissen. Persdossier_Leidinggevenden_2020_NL.pdf - 1 MB

[1] https://gelukkigebelgen.be/wp-content/uploads/Persbericht-05122018.pdf

Laure Vandeghinste PR Manager, Famous Relations

Over het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek 

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn senioren vandaag gelukkiger dan adolescenten? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties? Is de Belg klaar voor een lang en gelukkig leven? 

Al drie jaar lang analyseert het Ugent-NN Nationaal Geluksonderzoek van de UGent en levensverzekeraar NN wat de Belg gelukkig maakt en hoe we dit geluk kunnen bevorderen in onze samenleving. De eerste resultaten hiervan werden tussen maart 2018 en maart 2019 bekend gemaakt.  

Tussen begin februari 2020 en eind april 2020 werd een nieuwe bevraging afgenomen bij 4112 mensen. Op basis hiervan werd een representatieve steekproef getrokken van 2921 Belgen die werden opgesplitst in twee groepen naargelang het tijdstrip dat ze de vragenlijst invulden. Op die manier konden de onderzoekers het geluk van de Belgen in een periode van 6 weken voor de COVID-19 uitbraak vergelijken met een 6-tal weken na die uitbraak, toen strenge maatregelen werden opgelegd in heel ons land. De nieuwe bevraging peilde naar het geluk en de levenstevredenheid van de Belg waarbij thema’s als gezondheid, sociale relaties, de werkomgeving en de financiële situatie verder werden uitgediept. Daarnaast was er ook meer aandacht voor wat mensen nu écht verlangen van het leven en hoe men staat tegenover ouder worden. Ook de rol van het persoonlijke karakter kwam in beeld.  

Uniek aan het onderzoek is dat het in volledige anonimiteit gebeurde. Geluk kan immers een gevoelig thema zijn en dan is het belangrijk dat men bij een bevraging zichzelf kan zijn en naar waarheid alle vragen beantwoordt.   

Over NN 

Als beschermingsexpert leidt en inspireert NN het debat rond gezondheid en geluk. Iedereen is uniek, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een gezond en gelukkig leven. NN wil de Belgen op weg helpen naar (meer) geluk. Zijn expertise inzake bescherming & geluk bouwt NN verder uit dankzij wetenschappelijke inzichten en wil deze ook breed maatschappelijk inzetten met het oog op een gelukkige Belg. 

Centraal staat vandaag de NN-leerstoel met het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ (UGent) dat een antwoord biedt op de vraag: ’Wat maakt Belgen gelukkig?’ Omdat geluk een erg persoonlijk gegeven is en ieder zijn geluk gedeeltelijk zelf in eigen handen heeft, reikt NN ook concrete tools aan waarmee de Belg zelf aan de slag kan. Als levensverzekeraar biedt NN bescherming dankzij innovatieve oplossingen (invaliditeit en overlijden, pensioenopbouw tak 23) en via een sterk netwerk van makelaars en bankpartners. 

NN telt 1,6 miljoen klanten in België en behoort tot NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een uitstekende kapitaalspositie, actief in 18 landen wereldwijd. 

Voor meer informatie over NN:  www.nn.be 

Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Garmin, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden