Iedereen gezond in de mond

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen en Henry Schein slaan handen in elkaar

Vanaf 1 januari 2017 kunnen inwoners van Sint-Niklaas die buiten het sociale vangnet vallen terecht bij een pop-up tandarts. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) gaat hiervoor een langdurige samenwerking aan met Henry Schein, één van ’s werelds grootste leveranciers van medische zorgproducten en diensten. Het VVT zorgt voor de coördinatie en organisatie van het project, terwijl Henry Schein het medisch materiaal bekostigt.

Pop-up tandartsenpraktijk

Het VVT en Henry Schein beslissen vanuit sociaal, sensibiliserend, ethisch en maatschappelijk oogpunt om een steentje bij te dragen aan de toegang tot tandheelkundige zorgverlening in Vlaanderen. Op 1 januari 2017 gaat een eerste project van start in Sint-Niklaas. In een permanente ruimte kunnen burgers uit een vooraf bepaalde doelgroep terecht voor mondzorg bij één van de geëngageerde tandartsen. Henry Schein, een onderneming met meer dan 1 miljoen klanten in 33 verschillende landen, levert een volledige tandartsinstallatie aan en het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) zorgt voor de projectopvolging en voor de lokale tandartsen die dit engagement aangaan.

De Stad Sint-Niklaas, het OCMW en de organisaties die de doelgroep vertegenwoordigen, werken volop mee en bepalen overigens samen de criteria die de toegang tot dit alternatief zorgcircuit verzekeren. Er wordt uitsluitend gedoeld op burgers die opgenomen zijn in de sociale zekerheid.

Tanden als sociale drempel

In Vlaanderen en omringende landen wordt de mondgezondheid mede bepaald door sociale factoren. Dit maatschappelijk- en gezondheidsprobleem uit zich vaak in een mindere mate van sociaal contact en dalende kansen op de arbeidsmarkt. Ondanks de verplichte ziekteverzekering stelt het VVT vast dat er een tandje mag worden bijgestoken. “In centrumsteden zoals Sint-Niklaas behoort ongeveer 10% van de inwoners bij de zogeheten vierde wereld. We hopen dat via ons doelgericht project een toenemend aantal burgers hun weg vindt naar het reguliere systeem”, stelt VVT woordvoerder Stefaan Hanson.

Wijdverspreid maatschappelijk engagement

Als het van de initiatiefnemeners afhangt wordt er in de loop van 2017 wellicht ook naar andere Vlaamse steden uitgebreid. “Het is op termijn onze bedoeling om, samen met het VVT, dit engagement te laten uitgroeien tot een publiek-private samenwerking zodat deze doelgroep niet aan zijn lot wordt overgelaten. Henry Schein wil en kan hier een beslissende rol in spelen”, besluit Henry Schein’s Managing Director Willem Demuynck .

 

### Einde persbericht ###


 

Over het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)

Met zijn meer dan 3500 leden vertegenwoordigt het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw 80% van de actieve tandartsen in Vlaanderen. Het VVT is ontstaan in 1987 uit een fusie van wetenschappelijke en syndicale verenigingen en promoot met zijn Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden het belang van preventie en gezonde mondhygiëne bij een breed publiek. Het VVT geeft ook administratieve, juridische en fiscale ondersteuning aan zijn leden en vertegenwoordigt de belangen van de Vlaamse tandartsen bij de overheid zowel op maatschappelijk, wetenschappelijk als syndicaal niveau. Het heeft  negentien lokale afdelingen en zijn Nascholingsinstituut organiseert zestig procent van de geaccrediteerde nascholing in Vlaanderen. 

Contacteer ons
Sophie Engels PR Manager, Famous Relations
Stefaan Hanson Woordvoerder, Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw
Willem Demuynck Managing Director, Henry Schein Belux
Sophie Engels PR Manager, Famous Relations
Stefaan Hanson Woordvoerder, Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw
Willem Demuynck Managing Director, Henry Schein Belux
Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Dove, Signal, Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Unilever, FISA, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden