Fietstunnel Groen Zuid in Hoboken geopend

Duurzame schakel tussen centrum en polder

Donderdag 3 mei 2018 — In Hoboken is vandaag de fietstunnel die de nieuwe woonwijk Groen Zuid verbindt met de Hobokense polder officieel geopend. Schepen van mobiliteit Koen Kennis en Hobokense districtsschepen Tom De Boeck mochten als eerste fietsers gebruik maken van de nieuwe tunnel. De fietstunnel is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de geheel autoluwe wijk en vormt de link tussen het centrum van Hoboken en de polder.

Het concept Groen Zuid
Groen Zuid in Hoboken, het reconversieproject op de voormalige Alcatel fabriekssite, is meer dan een klassieke nieuwbouwverkaveling. Het is een totaalconcept en kenmerkt zich door het groene en autoluwe karakter, de grote variatie in architectuur en woningtypes (eengezinswoningen, appartementen en erkende assistentiewoningen), en het samenleven van verschillende generaties naast en door elkaar.

Zoals de naam doet vermoeden, heeft groen een prominente rol in de wijk. De private tuinen werden aangevuld met gemeenschappelijke groenzones en een buurtpark van 4ha. Doorgaand verkeer wordt vermeden en de bovengronds parkeren is beperkt gehouden. De nieuwe bewoners  van Groen Zuid kunnen beschikken over hun eigen private woning maar leven door de gedeelde groene en autoluwe ruimte wel samen met hun buren. ‘Living Apart Together’ in zijn volle betekenis.

CDO Thomas de Jong van CORES Development:

“In Groen Zuid zijn we er in geslaagd de leefkwaliteit van een dorp te integreren in de stedelijke context van het centrum van Hoboken. Door het buurtpark als riante groene vingers door te trekken in de woonwijk en door de menselijke schaal en de hoge kwaliteit van de architectuur, ontstaat er een instant thuisgevoel voor de bewoners. De ruime collectieve tuinen en de compacte bouwwijze maken Groen Zuid tot een voorbeeldproject van kwalitatieve wijkverdichting en slimme projectontwikkeling voor de toekomst.”

Fietstunnel als duurzame schakel
De nadruk in het autoluwe Groen Zuid ligt op de voetganger en de fietser. Het nieuwe fietspad en de vandaag geopende fietstunnel zijn hiervan het bewijs. Eind 2014 werd het treinspoor in Hoboken tijdelijk onderbroken voor het plaatsen van de nieuwe fietstunnel. Na de afwerking werd de tunnel tijdelijk opnieuw gesloten omwille van de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe woonwijk. Vandaag werd de tunnel, die  zorgt voor een optimale bereikbaarheid van de stadswijk, officieel geopend door Schepen van mobiliteit Koen Kennis en Districtschepen Tom De Boeck.

“Ook voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk is deze fietstunnel een belangrijke schakel. Zo zullen fietsers binnenkort op een veilige, snelle en comfortabele manier kunnen doorsteken naar de nieuwe fietsostrade die er komt parallel aan de spoorweg richting Hemiksem, Schelle en Boom.”  
Schepen van Mobiliteit Koen Kennis

De opening van de fietstunnel is een belangrijke schakel die de nieuwe wijk Groen Zuid verbindt met het centrum van Hoboken, maar ook met Moretusburg en Polderstad. De tunnel zorgt voor dé snelste verbinding met het centrum. Deze doorsteek is een belangrijk onderdeel van de wijk en het resultaat van een duidelijke keuze voor een autoluwe wijk met veel aandacht voor fietsers en voetgangers. Ook wanneer in de toekomst de nieuwe scoutslokalen in gebruik zullen genomen worden zal deze verbinding nog aan belang winnen.”
Districtsschepen Hoboken Tom De Boeck

“Wij zijn fier dat we hebben mogen meewerken aan deze voor de wijk zo belangrijke tunnel die dé link is tussen polder en centrum en tussen wonen en werken.”
Architect Evert De Baere van ontwerpbureau Stramien   

Een wijk die groeit en bloeit
Projectontwikkelaar CORES Development werkte voor dit project samen met verschillende architectenbureaus: Crepain Binst Architecture (CBA), META Architectuurbureau, STAM en BOB361 Architects. Het uitgangspunt daarbij was dat Groen Zuid geen eentonige wijk mocht zijn, maar voldoende variatie en verscheidenheid zou vertonen, zoals in stadswijken die spontaan groeien en veranderen.

In april vorig jaar konden de eerste bewoners verhuizen naar de nieuwe wijk en kwam er leven in de nieuwe wijk. Tegelijk werden er ook enkele nieuwe lokale initiatieven zichtbaar. Zo werd de voormalige sporthal omgebouwd tot het eerste permanente indoor trampolinepark van Antwerpen, het aanpalende café Extra Time werd vernieuwd en ook in de cafetaria van het dienstencentrum kunnen de bewoners terecht. Tenslotte werd ook een wijkraad opgericht die de nieuwe bewoners verenigt en regelmatig activiteiten voor jong en oud organiseert. Ondertussen hebben ook de bewoners van de tweede bouwfase hun intrek genomen in hun nieuwe woning.

Groen Zuid – Fase 3
Ook in fase 3 zet CORES Development in op de buitenruimte met een mix van private tuinen en veel gedeeld groen. De verkoop van de 71 woningen en appartementen van fase 3 werd in oktober 2017 gestart. De eerste opleveringen kunnen, onder voorbehoud van weerverlet, worden verwacht in het voorjaar van 2020.

CCO Sophie Deprez van CORES Development over de verkoop van fase 3:

“In een half jaar tijd werd al iets meer dan  50% van de beschikbare wooneenheden verkocht. Men kan dus stellen dat we met fase 3 het succes van de fase 1 en 2 verderzetten.”

Over CORES Development - Urban Landscapers™ since 2006
“We create urban spaces that make people happy”

CORES Development werd in 2006 opgericht door Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert met als doelstelling het ontwikkelen van binnenstedelijke vastgoedconcepten met maatschappelijke meerwaarde.

CORES Development zet in op kernversterking in steden en gemeenten. ‘Urban Landscaping’ met meerwaarde voor de maatschappij, kan enkel tot stand komen door samenwerking tussen alle belanghebbenden: buurtbewoners, overheidsinstellingen, architecten, bouwbedrijven, studiebureaus,... CORES Development neemt hierin haar rol als facilitator op, waarbij zij steeds compromisgericht optreedt.

Onze ‘Urban Landscapes’ spelen in op de huidige en toekomstige behoeften van de markt.

Enkel op deze manier zijn we in staat om duurzaam en innovatief vastgoed te realiseren. We noemen onszelf dan ook liever conceptontwikkelaar dan projectontwikkelaar.

De maatschappelijke meerwaarde uit zich in het geluk van de gebruikers en buurtbewoners van onze projecten. CORES Development heeft als enige ontwikkelaar in België een ombudsman in dienst, die hierover waakt. 

Meer informatie op www.coresdevelopment.be

  Perscontact

  • CORES Development, Sophie Deprez,  Chief Commercial Officer, tel.: 32 (0)3 820 82 82, sophie@coresdevelopment.be   
  • Famous Relations, Wilma Schippers, PR Manager, tel.: +32(0)479 95 08 55, wilma.schippers@famousrelations.be
Vlnr: Thomas de Jong, (CORES Development),    Koen Kennis (Schepen van mobiliteit), Tom De Boeck (districtsschepen Hoboken), Evert De Baere (Stramien)
Vlnr: Thomas de Jong, (CORES Development), Evert De Baere (Stramien),   Koen Kennis (Schepen van mobiliteit), Tom De Boeck (districtsschepen Hoboken)
Vlnr: Thomas de Jong, (CORES Development), Evert De Baere (Stramien),   Koen Kennis (Schepen van mobiliteit), Tom De Boeck (districtsschepen Hoboken)