De coronacrisis geeft het geluk van de Belg een deuk, maar creëert vooral solidariteit

29 mei 2020, Brussel -  De coronacrisis geeft het geluk van de Belgen een deuk. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek. Ten opzichte van 2018 was de Belg nochtans goed bezig. De levenstevredenheid steeg van 6,55 naar 6,73 op 10 net voor de crisis, maar daalde terug lichtjes naar 6,62 op 10. De coronacrisis zorgt ervoor dat de Belg meer angst ervaart, maar heeft ook positieve effecten. Zo voelen de Belgen zich gemiddeld net extra verbonden met elkaar, wat een positief gevoel van solidariteit creëert. Wel is er één negatieve factor die er met kop en schouders bovenuit steekt: eenzaamheid. Wie deze crisis alleen doorbrengt, riskeert een stevige deuk in zijn geluk te krijgen. Nu de maatregelen stilletjes aan versoepelen, is het tijd om de balans op te maken. We moeten ons voorbereiden op een mogelijke weerslag, maar ook de positieve effecten van deze crisis omhelzen en verder uitdragen. NN en UGent koppelen hier een aantal concrete beleidsvoorstellen aan.

De belangrijkste resultaten uit het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek:

  1. Het Geluk van de Belg is aangetast door de coronacrisis. De positieve evolutie sinds 2018 kreeg een deuk en de levenstevredenheid daalde terug naar 6,62 op 10 (6,55 in 2018 > 6,73 voor crisis > 6,62 tijdens crisis). Vooral bij arbeiders en studenten daalt het geluksniveau.
  2. De coronacrisis stimuleert betrokkenheid en solidariteit. De Belg is minder bezig met zichzelf en denkt meer aan anderen. 90% ziet het als zijn burgerplicht om uit solidariteit adviezen en veiligheidsmaatregelen op te volgen. Wie een doelgericht en betekenisvol leven leidt tijdens deze crisis, heeft de helft minder kans om zich ongelukkig te voelen.
  3. Het gevoel van angst bij de Belg stijgt tijdens coronacrisis. Het aantal Belgen dat zich soms, vaak tot altijd angstig voelt, steeg sinds de crisis met 6%. En dat is niet goed voor ons geluk. Wie zich angstiger voelt door de coronacrisis scoort 1 punt lager op de tevredenheidsladder dan wie zich niet angstiger voelt. (6,13/10 vs 7,1/10).
  4. De Belg mist sociaal contact; eenzaamheid is nefast voor ons geluk. Wie zich niet eenzaam voelt heeft de helft minder kans om zich ongelukkig te voelen. De Belg is betrekkelijk minder tevreden over zijn sociale relaties en mist meer mensen om zich heen dan voor de coronacrisis.
  5. Ongeluk op de werkvloer (of in de home office) neemt toe. Het percentage Belgen dat ongelukkig is op zijn werk steeg van 24% naar 28% door de coronacrisis. Wie bang is om zijn job te verliezen, is significant minder gelukkig met zijn werksituatie.

Aanbevelingen: focus op mentaal welzijn 

Er zijn drie belangrijke pijlers van preventie voor de overheid. De beleidsmaatregelen moeten voorkomen dat mensen klachten krijgen, moeten bestaande klachten bij mensen onder controle houden en moeten extra aandacht hebben voor specifieke groepen. 

  1. Universele preventie. Dit bestaat uit algemene adviezen en tips & tricks die alle burgers kunnen beschermen. Daarbij staat algemene gezondheid en welzijn centraal. 
  2. Geïndiceerde preventie. Dit zijn maatregelen die moeten voorkomen dat beginnende klachten verergeren. Mensen die klachten ondervinden moeten gericht advies kunnen vinden om gevoelens zoals angst, frustratie en eenzaamheid te kunnen terugdringen. 
  3. Selectieve preventie. Hierbij gaat extra aandacht naar specifieke bevolkingsgroepen met een verhoogd risico, voor wie de impact van de coronacrisis het grootst is. Dit zijn onder meer studenten, alleenstaanden en arbeiders. 
Persdossier - UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek 2020 (1).pdf 907 KB Presentatie UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek NL_UGent-NN Geluksonderzoek_Presentatie 29.05.2020.pdf - 36 MB
Laure Vandeghinste PR Manager, Famous Relations

Over het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek 

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn senioren vandaag gelukkiger dan adolescenten? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties? Is de Belg klaar voor een lang en gelukkig leven? 

Al drie jaar lang analyseert het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent en levensverzekeraar NN wat de Belg gelukkig maakt en hoe we dit geluk kunnen bevorderen in onze samenleving. De eerste resultaten hiervan werden tussen maart 2018 en maart 2019 bekend gemaakt.  

Tussen begin februari 2020 en eind april 2020 werd een nieuwe bevraging afgenomen bij 4112 mensen. Op basis hiervan werd een representatieve steekproef getrokken van 2921 Belgen die werden opgesplitst in twee groepen naargelang het tijdstip dat ze de vragenlijst invulden. Op die manier konden de onderzoekers het geluk van de Belgen in een periode van zes weken voor de corona-uitbraak vergelijken met een zestal weken na die uitbraak, toen strenge maatregelen werden opgelegd in heel ons land. De nieuwe bevraging peilde naar het geluk en de levenstevredenheid van de Belg waarbij thema’s als gezondheid, sociale relaties, de werkomgeving en de financiële situatie verder werden uitgediept. Daarnaast was er ook meer aandacht voor wat mensen nu écht verlangen van het leven en hoe men staat tegenover ouder worden. Ook de rol van het persoonlijke karakter kwam in beeld.  

Omwille van het coronavirus besliste het team om tijdens het tweede deel van het onderzoek, tussen maart en april 2020, enkele specifieke COVID-19 vragen toe te voegen om naar de houding van de Belg ten aanzien van het virus en het beleid te peilen. Zo werd beslist om in het huidige dossier de focus te leggen op de mogelijke impact van de coronacrisis op het geluk van de Belg. Uiteraard worden een aantal thema’s die ook op de agenda staan nog verder uitgewerkt in toekomstige rapporten. 

Uniek aan het onderzoek is dat het in volledige anonimiteit gebeurde. Geluk kan immers een gevoelig thema zijn en dan is het belangrijk dat men bij een bevraging zichzelf kan zijn en naar waarheid alle vragen beantwoordt.   

Over NN 

Als beschermingsexpert leidt en inspireert NN het debat rond gezondheid en geluk. Iedereen is uniek, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een gezond en gelukkig leven. NN wil de Belgen op weg helpen naar (meer) geluk. Zijn expertise inzake bescherming & geluk bouwt NN verder uit dankzij wetenschappelijke inzichten en wil deze ook breed maatschappelijk inzetten met het oog op een gelukkige Belg. 

Centraal staat vandaag de NN-leerstoel met het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ (UGent) dat een antwoord biedt op de vraag: ’Wat maakt Belgen gelukkig?’ Omdat geluk een erg persoonlijk gegeven is en ieder zijn geluk gedeeltelijk zelf in eigen handen heeft, reikt NN ook concrete tools aan waarmee de Belg zelf aan de slag kan. Als levensverzekeraar biedt NN bescherming dankzij innovatieve oplossingen (invaliditeit en overlijden, pensioenopbouw tak 23) en via een sterk netwerk van makelaars en bankpartners. 

NN telt 1,6 miljoen klanten in België en behoort tot NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een uitstekende kapitaalspositie, actief in 18 landen wereldwijd. 

Voor meer informatie over het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ en tips voor een gelukkiger leven: www.gelukkigebelgen.be 

Voor meer informatie over NN: www.nn.be 

Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Garmin, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden