Covid-19 update: meer dan 4 op de 5 Belgen verwacht nieuwe financiële crisis maar is niet extra ongerust over eigen financiële situatie

NN onderzoekt de impact van het coronavirus op de financiële gemoedsrust van de Belg

Het coronavirus tast zowel onze Belgische als de wereldeconomie aan, en dat beseft ook de Belg. 83% van de Belgen vreest vandaag voor een nieuwe financiële crisis. Dat blijkt uit een studie die levensverzekeraar NN door onderzoeksbureau Indiville liet afnemen bij 2076 Belgen. De ene helft van de respondenten werd net voor de lockdown bevraagd, de andere helft een maand later. Toch blijft de gemiddelde Belg opvallend kalm. Hoewel hij de macro-economische situatie niet rooskleurig inschat, maakt hij zich vandaag opvallend minder zorgen over zijn persoonlijke financiële situatie dan net voor de lockdown. De maatregelen van de overheid hebben hier mogelijks een geruststellend effect teweeg gebracht. Maar NN vraagt om waakzaamheid bij de Belg.

Belg maakt zich niet meer zorgen dan voordien

De doorsnee Belg maakt zich vandaag niet meer zorgen om zijn financiële situatie dan net voor de lockdown. Integendeel. Hoewel nog altijd een vierde (24%) van de Belg mid-april aangaf niet te kunnen stoppen met zich zorgen te maken om zijn financiële situatie, is dit percentage opvallend lager dan de week voor de lockdown, toen gaf 29% dit aan.

Het coronavirus raakt heel wat sectoren in het hart van hun activiteit. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de horeca- en entertainmentsector waar alles zo goed als stil ligt. Toch maakt de doorsnee Belg zich minder zorgen over zijn eigen financiële situatie dan je zou verwachten, heel verrassend,” klinkt het bij Jan Van Autreve, CEO van NN.

Maatregelen overheid scheppen gerustheid

Door het coronavirus verzeilen heel wat mensen zonder werk, zij het tijdelijk of definitief. Ook voor zelfstandigen en ondernemers zijn het onzekere tijden. In de laatste ERMG-enquête gaven ondernemingen en zelfstandigen aan dat ontslag dreigt voor één op de vijf tijdelijk werklozen, daardoor zouden ongeveer 180 000 werknemers reeds op vrij korte termijn hun baan kunnen verliezen. Maar toch maakt de doorsnee Belg zich nu niet meer zorgen om inkomstenverlies door onder meer ziekte of werkloosheid dan voorheen. Tijdens de tweede meting in april gaf 51% aan zich daar weinig zorgen om te maken, een stijging van 8% ten opzichte van de eerste meting in maart. Ook wie financiële verplichtingen heeft zoals het afbetalen van een lening houdt het hoofd koeler dan ooit. Begin maart maakte 42% zich hier soms tot vaak zorgen over, mid-april daalt dit percentage tot 30%.

De beschermingsmaatregelen van de overheid lijken een positief effect te hebben op de financiële gemoedsrust van de Belg. Zowel de uitkering van 70% van het begrensd brutoloon voor tijdelijke werklozen, de tegemoetkoming voor zelfstandigen die zonder inkomsten vallen als de mogelijkheid om de afbetaling van een hypotheeklening zes maanden uit te stellen, lijken er voor te zorgen dat mensen zich gesteund voelen en zich betrekkelijk minder zorgen dan begin maart. Op dat moment was er van die steunmaatregelen nog geen sprake en zaten veel burgers met vragen en ongerustheid,” verklaart Jan Van Autreve, CEO van NN, de verschillen.

Gerust maar bewust: financiële crisis niet veraf volgens de meeste Belgen

Toch mogen we niet naïef zijn. Het coronavirus legt onze Belgische economie nu al een tijdje stil en dat zal wel degelijk een weerslag hebben op onze financiële situatie. Zo toonde de Economic Risk Management Group (ERMG) aan dat de bedrijvigheid van de Belgische ondernemingen in 2020 met 33% zal afnemen als gevolg van de coronacrisis. En de Belg is zich hier voor een groot deel van bewust. Zo denkt 83% van de Belgen vandaag dat er een nieuwe financiële crisis aankomt. Dat is 6% meer dan net voor de lockdown.

Het is van belang dat we ons bewust zijn van wat er nog op ons afkomt. De onbekende factor eigen aan de huidige situatie maakt het natuurlijk moeilijk om die economische weerslag in kaart te brengen.  Velen onder ons zullen pas later geconfronteerd worden met de impact van deze crisis op onze eigen portefeuille. De ingevoerde steunmaatregelen zorgen ervoor dat mensen tot 70% van hun (begrensd) brutoloon krijgen wanneer ze niet kunnen werken, in sommige gevallen past de werkgever dit nog een stukje bij. Dat is een mooie steunmaatregel van de overheid, maar die kan niet blijven duren. Het is dus belangrijk om onze economie, maar ook onszelf, op persoonlijk niveau, voor te bereiden op de economische weerslag van het coronavirus.” – Jan Van Autreve, CEO van NN.

Hoe bescherm je jouw centen?

Maar hoe kan de Belg dan anticiperen op de toekomst? Bart Chiau, Senior Expert Competence Center bij NN, deelt enkele tips.

 • Voorzie een buffer voor onverwachte omstandigheden
  • Zet volgens je eigen mogelijkheden iedere maand een bedrag opzij als veilige buffer.
  • Een buffer van 6 à 12 maanden loon is doorgaans een goede maatstaf, maar toch moet ieder dit voor zichzelf bepalen.
 • Bescherm je gezinsinkomen
  • Je financiële gemoedsrust gaat verder dan jezelf. Want het leven gaat voort als jij of je partner overlijden: zowel voor je familie als je zaak. Een overlijdensverzekering vermijdt heel wat geldzorgen en is vaak goedkoper dan je denkt.
  • Ben je zelfstandige: een verzekering die je inkomen of omzet verzekert bij ziekte of ongeval is het overwegen meer dan waard.
 • Bescherm je vermogen
  • Plan tijdig de overdracht van je vermogen en bespaar je naasten zo veel kopzorgen. Een verzekering die de successie- of schenkingsrechten indekt, biedt extra bescherming.
 • Beleg planmatig en optimaliseer je fiscale mogelijkheden
  • Beleg systematisch en gespreid volgens jouw mogelijkheden, horizon en risicoprofiel. Op die manier heb je minder last van de schommelingen op de financiële markten.
  • Maximaliseer de fiscaalvriendelijke mogelijkheden, zowel privé als professioneel.
 • Maak een financieel plan en volg het zorgvuldig op
  • Een financieel plan houdt steeds rekening met jouw wensen, geeft je een beter inzicht in je eigen financiële situatie en toont je de mogelijkheden, maar ook de risico’s. Zo krijg je meer grip op je financiële situatie en dat zorgt voor gemoedsrust.
  • Een onafhankelijke makelaar kan je hierbij helpen.

 Save the date: juni 2020 - Hoe is het gesteld met de financiële gemoedsrust van de Belg? 

Het onderzoek, uitgevoerd door Indiville in opdracht van levensverzekeraar NN, peilde naar de financiële gemoedsrust van de Belg. Ligt de Belg wakker over zijn financiën? Hoe ziet hij zijn financiële toekomst? En wat is de impact van zijn financiën op zijn leven? De studie zal op 6 maandelijkse basis het gevoel van de Belg met betrekking tot zijn financiële situatie in kaart brengen. De resultaten zullen midden juni gepubliceerd worden door levensverzekeraar NN.

### Einde persbericht ###

Perscontact NN in België

Annelore Van Herreweghe annelore.van.herreweghe@nn.be, 0494 17 02 00

Laure Vandeghinste PR Manager, Famous Relations
Story image

Over het onderzoek

Het onderzoek van levensverzekeraar NN, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville, werd online afgenomen bij 2076 Belgen. De ene helft (1057) van de respondenten werd net voor de lockdown bevraagd, tussen 11 en 15 maart 2020. De andere helft (1019) een maand later, tussen 8 en 15 april 2020. De onderzoekspopulatie bestaat uit 18 tot 79-jarigen en is representatief voor België. De maximale foutenmarge bedraagt 3% per meting.

Over NN

Als beschermingsexpert leidt en inspireert NN het debat rond gezondheid en geluk. Iedereen is uniek, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een gezond en gelukkig leven. NN wil de Belgen op weg helpen naar (meer) geluk. Haar expertise inzake bescherming & geluk bouwt NN verder uit dankzij wetenschappelijke inzichten en die wil ze ook breed maatschappelijk inzetten met het oog op een gelukkige Belg.

Centraal staat vandaag de NN-leerstoel met het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ (UGent) dat een antwoord biedt op de vraag: ’Wat maakt Belgen gelukkig?’ Omdat geluk een erg persoonlijk gegeven is en ieder zijn geluk gedeeltelijk zelf in eigen handen heeft, reikt NN ook concrete tools aan waarmee de Belg zelf aan de slag kan. Als levensverzekeraar biedt NN bescherming dankzij innovatieve oplossingen (invaliditeit en overlijden, pensioenopbouw tak 23) en via een sterk netwerk van makelaars en bankpartners.

NN telt 1,6 miljoen klanten in België en behoort tot NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een uitstekende kapitaalspositie, actief in 18 landen wereldwijd.

Voor meer informatie over het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ en tips voor een gelukkiger leven: www.gelukkigebelgen.be

Voor meer informatie over NN: www.nn.be

Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Garmin, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden