CORES Development start de ontwikkeling van de Antwerpse Friendshipsite

CORES Development start de ontwikkeling van de Antwerpse Friendshipsite

Wedstrijd voor aanstelling stadsontwerper-architect

Donderdag 23 november 2017 — CORES Development start, in een partnerschap met AG VESPA en i.s.m. de Stadsbouwmeester, de ontwikkeling van de Friendshipsite aan het Antwerpse Eilandje. Momenteel wordt het gebouw op de site nog deels verhuurd maar eind 2018 lopen de huidige huurcontracten af. Het markante gebouw zal worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouwproject met een residentiële en commerciële invulling. Deze week is een oproep gelanceerd voor de aanstelling van een stadsontwerper-architect. Na de selectie van een aantal geschikte kandidaten zal midden 2018 op basis van een wedstrijdontwerp een winnaar worden aangeduid. 

Aankoop Friendship-building

Begin 2016 kocht CORES Development acht kantoorgebouwen in Antwerpen. Het meest bekende van deze acht gebouwen is de Friendship-building, in Antwerpen beter bekend als ‘de Chiquita-building’. Het Friendship-gebouw aan de Rijnkaai is een naam die klinkt als een klok in het Antwerpse. Het is uiterst zeldzaam dat een gebouw van deze omvang en op een dergelijke locatie op de markt komt. Het gebouw wordt momenteel nog gedeeltelijk verhuurd en de huidige huurders blijven er tot eind 2018.

Samenwerking CORES Development, AG VESPA en Total

Naast het Friendshipgebouw bestaat de site nog uit een servicestation (Total), een  perceel  op  de  hoek  van  de  Rijnkaai  en  de Amsterdamstraat (AG VESPA) en een  braakliggend  terrein tussen de Dinantstraat en de Sint-Laureiskaai  (AG VESPA). De site op het Eilandje ligt op het kruispunt van 3 wijken met een eigen karakter en ontwikkeling: Oude Dokken, Cadixwijk en Montevideowijk. Door het samenvoegen van de verschillende percelen wordt het mogelijk om een geïntegreerd en kwaliteitsvol project te voorzien op deze strategische zichtlocatie.

Herontwikkeling Friendshipsite

De Friendshipsite zal een nieuwe, hoofdzakelijk residentiële bestemming krijgen. Op deze locatie is woonruimte in plaats van kantoorruimte meer aangewezen en ligt in de lijn van het geldende Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Eilandje’ . Dat betekent dat het bestaande gebouw zal worden afgebroken. Het huidige gebouw is immers zwaar verouderd en ongeschikt voor wooneenheden.

Een dergelijk project  loopt meer in de kijker dan met een doorsnee ontwikkeling. De unieke ligging op het Eilandje, met zicht op het water en op het MAS, geeft het een apart cachet. Bij de uitwerking van de plannen en de daaropvolgende aanvraag van de vergunning, gepland eind 2018, worden alle mogelijke pistes zorgvuldig onderzocht. Dat is geen overbodige luxe om een project van deze omvang en complexiteit en op die plaats in Antwerpen goed voor te bereiden.

“Als je een dergelijke site een make-over bezorgt, drukt dat ontegensprekelijk een grote stedenbouwkundige en architecturale stempel op de omgeving. Maar de herontwikkeling van de Friendshipsite is niet alleen door zijn omvang een bijzondere uitdaging”, zegt Thomas de Jong (Chief Development Officer CORES Development), “Ook het feit dat we hier met een markant gebouw te maken hebben maakt het speciaal. Het is dan ook maar normaal dat we hiervoor onze tijd nemen.”

Architectuurwedstrijd

CORES Development heeft, in een partnerschap met AG VESPA en in samenwerking met de Stadbouwmeester, een oproep gelanceerd voor de aanstelling van een stadontwerper-architect met (inter)nationale uitstraling. De opdrachtgevers hebben de ambitie om voor deze belangrijke locatie in de stad - tussen Scheldekaaien, Binnenstad en Eilandje - een kwaliteitsvol, financieel haalbaar en geïntegreerd stadsproject te voorzien. Het woonprogramma moet worden aangevuld met een levendige en aantrekkelijke stedelijke plint met integratie van een Total servicestation en een ondergrondse parking.

De opdracht is dubbel: naast een stedenbouwkundig luik moet er ook een architectonisch boeiend gebouw worden voorgesteld, met visie op hedendaags wonen op een stedelijke toplocatie. In twee fasen zullen een aantal geschikte kandidaten geselecteerd worden die de kans krijgen om een wedstrijdontwerp in te dienen. Midden 2018 volgt de beslissing over de weerhouden kandidaat en het winnende ontwerp.

 

Voor meer informatie over de wedstrijd:

www.coresdevelopment.be/friendship

info@coresdevelopment.be

0032 (0)3 820 82 82

###

 

“We create urban spaces that make people happy”

CORES Development - Urban Landscapers™ since 2006

CORES Development werd in 2006 opgericht door Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert met als doelstelling het ontwikkelen van binnenstedelijke vastgoedconcepten met maatschappelijke meerwaarde.

CORES Development zet in op kernversterking in steden en gemeenten. ‘Urban Landscaping’ met meerwaarde voor de maatschappij, kan enkel tot stand komen door samenwerking tussen alle belanghebbenden: buurtbewoners, overheidsinstellingen, architecten, bouwbedrijven, studiebureaus,... CORES Development neemt hierin haar rol als facilitator op, waarbij zij steeds compromisgericht optreedt.

Onze ‘Urban Landscapes’ spelen in op de huidige en toekomstige behoeften van de markt. Enkel op deze manier zijn we in staat om duurzaam en innovatief vastgoed te realiseren. We noemen onszelf dan ook liever conceptontwikkelaar dan projectontwikkelaar.

De projecten van CORES Development zijn te vinden in heel Vlaanderen en Brussel. CORES Development staat zelf in voor de verkoop en promotie van alle projecten en heeft ook een eigen verhuurservice.

De maatschappelijke meerwaarde uit zich in het geluk van de gebruikers en buurtbewoners van onze projecten. CORES Development heeft als enige ontwikkelaar in België een ombudsman in dienst, die hierover waakt.

 

 

Sophie Engels PR Manager at Famous Relations
Thomas de Jong Chief Development Officer at CORES Development