Big Cats Save Big Cats: Belgische katten redden de grootste Amerikaanse “kat”

De jaguar, de grootste katachtige van Amerika, heeft het steeds moeilijker om voedsel te vinden. Zijn voortbestaan is in gevaar. Met de “Big Cats Save Big Cats” campagne roept WWF de Belgen op om in actie te schieten.

Over de jaren heen heeft de grootste “kat” van Amerika de grootte van zijn habitat zien halveren en het aantal prooien in zijn jachtgebied zien afnemen. Terwijl 720.000 van de twee miljoen katten in België overgewicht hebben, kan de jaguar nauwelijks overleven in zijn natuurlijke habitat. Via de nieuwe “Big Cats Save Big Cats” campagne moedigt WWF de Belgen aan om minder aan hun katten en meer aan de jaguar te geven, en dit door de programma's van de organisatie ter bescherming van deze bedreigde diersoort te ondersteunen.

Een geducht roofdier dat tegenover heel wat bedreigingen staat

Het gebied dat bewoond werd door de jaguar strekte zich ooit uit van het zuiden van de Verenigde Staten tot in Argentinië. Vandaag is de grootte van zijn habitat echter met 50% afgenomen als gevolg van ontbossing, de aanleg van nieuwe wegen en infrastructuur en andere menselijke activiteiten[1]. De gevolgen hiervan zijn rampzalig: de toegang van de jaguar tot mogelijke prooien is beperkt, zijn leefgebied is versnipperd en zijn voortbestaan is in gevaar. Door gebrek aan prooien is de jaguar genoodzaakt om op zoek te gaan naar nieuwe voedselbronnen. Zo valt hij steeds vaker kuddes aan, waardoor conflicten met herders en de lokale bevolking ontstaan. Naast deze “vergeldingsjacht” vindt er een meer systematische jacht plaats, geleid door stropers en handelaars van wilde dieren. De producten van de jacht op de jaguar, met in het bijzonder zijn slagtanden, zijn erg populair. Het is een lucratieve handel die maar liefst 16 miljard euro per jaar zou genereren[2].

De jaguar redden om onze planeet te behouden

De jaguar is een diersoort die ook wel een “paraplusoort” wordt genoemd: als voornaamste roofdier speelt hij een regulerende rol en controleert hij de populatie van herbivoren. Door actief te strijden voor de bescherming van de jaguar, breidt WWF zijn leefgebied uit en zorgt de organisatie ervoor dat de ecosystemen van Ecuador en Suriname bewaard blijven. Ecuador is één van de 17 zogenaamde “hotspots” van biodiversiteit, met niet minder dan 91 soorten ecosystemen. Het is daarom van essentieel belang om de habitats en de wilde diersoorten in Ecuador te behouden, waarvan het grondgebied voor bijna 50% bedekt is door het Amazoneregenwoud, een van de “longen” van onze planeet.

Red de jaguar, door een klein beetje minder aan jouw kat te geven

De situatie waarin de jaguar leeft, staat in schril contrast met die van onze Belgische katten: 36% van de twee miljoen katten in België heeft namelijk overgewicht[3]. We hebben de neiging om hen te veel te voeden, terwijl de grootste “kat” in de wereld worstelt om te overleven. Daarom lanceert WWF “Big Cats Save Big Cats", een campagne die tot doel heeft de jaguar te helpen, door financiële ondersteuning te bieden aan de diverse beschermingsprogramma's van WWF.

“Door de situatie van de jaguar te vergelijken met die van een huisdier dat zeer geliefd is bij de Belgen, probeert onze “Big Cats Save Big Cats” campagne het bewustzijn van de bevolking over het lot van de grootste katachtige in Amerika te vergroten”, zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF.“De jaguar worstelt met grote moeilijkheden om zich te voeden en voort te planten. Tegelijkertijd ontwikkelt het internationale verkeer van de producten van de jacht op de jaguar zich razendsnel. Als voornaamste roofdier speelt hij een sleutelrol in het reguleren van verschillende ecosystemen en het in stand houden van de biodiversiteit. De verdwijning van de jaguar vormt een bedreiging voor onze planeet en zou een directe impact hebben op onze levensstijl. Daarom zijn de jaguar-beschermingsprogramma's die geïnitieerd worden door WWF meer dan ooit noodzakelijk.”

Belgen kunnen de programma’s van WWF voor jaguarbescherming ondersteunen door te doneren via de campagnewebsite en via de “cat configurator”, een ludieke tool waarmee katteneigenaren kunnen meten of hun trouwe viervoeter overgewicht heeft. Door te doneren via deze tool, ontvangen ze praktisch advies en praktische tips om hun katten weer in vorm te helpen. Elke geïnvesteerde euro maakt het mogelijk om vooruitgang te boeken in de strijd voor de bescherming van de jaguar en om de ecosystemen te behouden die cruciaal zijn voor de gezondheid van onze planeet.

### EINDE PERSBERICHT ###

 

Perscontact:

Voor meer informatie kan u rechtstreeks contact opnemen met Koen Stuyck, woordvoerder van WWF, via koen.stuyck@wwf.beof via + 32 499 70 86 41.

Noot aan de redactie :

  • Neem een kijkje op https://wwf.be/nl/dieren/jaguar/ om meer te weten te komen over de problematiek omtrent de jaguar.
  • Alle informatie over de campagne « Big Cats Save Big Cats » vindt u via https://bigcats.be.
  • WWF is een van de grootste en meest ervaren internationale organisaties voor natuurbehoud. Het is actief in meer dan 100 landen en telt meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties van een levende planeet kunnen genieten. WWF strijdt voor het behoud van wilde diersoorten en hun natuurlijke habitats: bossen, drasland en oceanen. WWF helpt ook mee aan de zoektocht naar oplossingen voor vervuiling, verspilling van natuurlijke bronnen en de klimaatopwarming.
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

[1]  H. Quigley, R. Foster, L. Petracca, E. Payan, R. Salom & B. Harmsen, Panthera onca (errata version published in 2018), The IUCN Red List of Threatened Species, [Online], 2017, http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T15953A50658693.en

[2] WORLD WIDE FUND FOR NATURE, Stopping the illegal wildlife trade, [Online], 2018, https://www.wwf.org.uk/what-we-do/area-of-work/stopping-illegal-wildlife-trade

[3] M. Diez, P. Picavet, R. Ricci, M. Dequenne, M. Renard, A. Bongartz, F. Farnir, Journal of Small Animal Practice, Vol.56, 2015, p.463-469

 

Contacteer ons
Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Dove, Signal, Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Unilever, FISA, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden