Benedenti wil tandzorgmodel van moderne multidisciplinaire groepspraktijk uitbreiden in gans Vlaanderen

Vlaamse tandzorg staat voor grote uitdagingen

De Vlaamse tandzorg staat de komende jaren voor heel wat uitdagingen: vergrijzing van het tandartsenkorps, een tekort aan afstuderende tandartsen, tal van ontwikkelingen op technisch en wetenschappelijk gebied en geëvolueerde verwachtingen van zowel patiënten, jonge tandartsen als de maatschappij in zijn geheel. Benedenti, één van de grootste multidisciplinaire groepspraktijken in Vlaanderen, wil op die tendensen inspelen door zijn visie en concept gradueel aan te bieden in Vlaanderen. Om die ambitie waar te maken, kan het rekenen op de investeringsmaatschappij Gimv. De middelen die  Gimv verstrekt zal Benedenti gebruiken om verdere partnerships aan te gaan met andere tandartspraktijken, nieuwe groepspraktijken te ontwikkelen en in de nieuwste technologie te blijven investeren. 

Scharniermoment voor de Vlaamse tandzorg

“De Vlaamse tandzorg staat voor heel wat uitdagingen. Dit is het uitgelezen moment om de huidige manier van werken in vraag te stellen”, klinkt het bij Rik Claes, oprichter van Benedenti en nog steeds actief als tandarts, vooral in parodontologie en implantologie.

  • Nijpend tekort aan tandartsen

De Vlaamse tandzorg staat voor een scharniermoment: er is een generatiewissel ingezet. 64% van de Vlaamse tandartsen is vandaag ouder dan 50 jaar. Bovendien is er een groot tekort aan afstuderende tandartsen. Gemiddeld studeren, mede door het verplichte ingangsexamen, slechts een tachtigtal jonge tandartsen per jaar af. Een aanzienlijk deel daarvan gaat dan nog eens specialiseren en 5 à 10% zijn buitenlandse studenten die na hun studie terugkeren naar hun thuisland. Die combinatie zorgt ervoor dat het aantal tandartsen per inwoner de komende jaren sterk zal dalen. “Het tandartsenkorps is aan het vergrijzen. Bovendien eist de jonge generatie tandartsen een zekere flexibiliteit en een goede work-life balance”, aldus Claes. “Dat zijn allemaal factoren waar we als sector rekening mee moeten houden.”

  • Veranderende verwachtingen van de patiënt en opmars van nieuwe technologieën

“We stellen vast dat de moderne patiënt een model wil waarin alle vormen van behandeling zich onder één dak bevinden: van preventie tot gespecialiseerde zorg. Hij verwacht bovendien een hoogkwalitatieve service, ondersteund door de nieuwste technologieën en dat alles aan een transparante en correcte prijs”, geeft Claes zijn visie. Nieuwe innovatieve technologieën, zoals intraoraal scannen, 3d-radiologie, 3d-printen en alle mogelijk cad/cam-systemen, zijn dure investeringen die individuele tandartsen moeilijk alleen kunnen bekostigen, maar die voor een groepspraktijk wel haalbaar zijn.

Toegevoegde waarde van ondersteunend hulppersoneel

Met de verdere uitbouw van Benedenti wil Rik Claes met zijn team een antwoord bieden op deze uitdagingen. Onder andere Groot-Brittannië en Nederland dienen als voorbeeld. “Doorheen de jaren volgde ik heel wat cursussen in Nederland met een totaal andere setting en waar hulppersoneel een enorm toegevoegde waarde biedt. Bovendien waren teampraktijken met alle specialismen onder één dak toen al meer regel dan uitzondering. Door verschillende specialisten te verzamelen in één team kan er veel efficiënter worden gewerkt. Er is immers voor ieder probleem een specialist beschikbaar. Door bovendien alle ondersteunende taken en diensten (zoals bijvoorbeeld facturatie, aankoop en optimalisatie van de stoel-, balie- en omloopassistentie) te centraliseren bij een praktijkmanager kunnen onze tandartsen zich volledig concentreren op waar ze het beste in zijn: de best mogelijke tandzorg bieden voor iedere patiënt.”

Organiseren, consolideren en verder professionaliseren noodzakelijk

Gimv verwerft een substantieel belang in Benedenti en stelt de nodige middelen ter beschikking voor de verdere groei. “Dankzij de inbreng van Gimv zullen we met Benedenti verder kunnen groeien in Vlaanderen. We zullen het verse kapitaal gebruiken om samen met onze partners onze structuur en groep uit te bouwen, nieuwe groepspraktijken te ontwikkelen waar nodig en in de nieuwste technologie blijven investeren”, aldus Claes.

De uitrol en het verder professionaliseren van de moderne multidisciplinaire groepspraktijk is noodzakelijk willen we betaalbare en hoogkwalitatieve preventie en zorg blijven aanbieden. Rik Claes was hierin altijd al één van de pioniers. Benedenti staat voor een professionele organisatie, een sterke cultuur met gedreven tandartsen en medewerkers ondersteund door ervaren praktijkmanagers. Zo hoeven hun tandartsen zich enkel te concentreren op het medische aspect.”, duidt Dr. Peter Byloos, Partner binnen het Health & Care team van Gimv de investering in Benedenti.

Gimv beschikt over een team van specialisten op het vlak van de gezondheidszorg dat de uitdagingen van de Vlaamse zorg erkent. Met hun Health & Care fonds investeert Gimv in mature gezondheidszorg en innovatieve concepten in de zorgsector. Na investeringen in Nederland en Frankrijk is Gimv verheugd ook de eerste Vlaamse investering te kunnen aankondigen. “Gimv heeft een historiek als strategische partner voor bedrijven met een visie voor groei, professionalisering en waardecreatie en wij ondersteunen dan ook graag de ambitie van Benedenti om een moderne multidisciplinaire tandzorg in gans Vlaanderen te ontwikkelen.”, besluit Bart Diels, Managing Partner, Gimv Health & Care.

*** Einde persbericht ***

Over Benedenti

Benedenti is één van de grootste multidisciplinaire groepspraktijken van Vlaanderen. Met zijn vestigingen in Herentals, Berlaar en Vlimmeren, behandelt het jaarlijks vele duizenden patiënten. Benedenti telt in totaal 48 medewerkers, waaronder 16 tandartsen met elk hun eigen specialisme. Het verhaal van Benedenti startte in 1985 toen Rik Claes en zijn vrouw Griet Luyten hun eigen tandartsenpraktijk opstartten in Herentals. Deze groeide in de loop der jaren uit tot een grote groepspraktijk: ‘Benedenti Herentals’. In 2007 werd daar de tandartsenpraktijk van Annemie Tolleneer aan toegevoegd: ‘Benedenti Berlaar’. Begin november 2015 werd een derde praktijk opgericht: ‘Benedenti Vlimmeren’. Sinds 2010 zijn ook Dries en Marjan Claes, kinderen van Rik en Griet, actief  als tandarts. Ze zijn ook nauw betrokken in het management en uitbouw van Benedenti.

Rik Claes en zijn team zijn ook de trekkers van ‘Dental Mission’, een tandheelkundig project in de Filippijnen. Verschillende keren reisden zij samen met collega tandartsen van andere praktijken af naar de Filippijnen om zich als vrijwilliger in te zetten voor de Filippijnse mondzorg.

Over Gimv

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture capital. Gimv is genoteerd op Euronext Brussel en heeft momenteel ongeveer 1,8 miljard euro (inclusief coinvesteringspartnerships) aan investeringen in circa 50 portefeuillebedrijven.

Als erkende marktleider in geselecteerde investeringsplatformen investeert Gimv in ondernemende en innovatieve bedrijven met een sterk groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. Deze bedrijven kunnen zich in diverse fases van ontwikkeling bevinden; we reflecteren zowel graag met jonge bedrijven met een uitgesproken groeiambitie als met gevestigde bedrijven die de ambitie hebben uit te groeien tot een trendsetter. De vier investeringsplatformen zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart industries en Sustainable cities. Elk van deze platformen wordt ondersteund/gestuurd door een ervaren en toegewijd team in de thuismarkten van Gimv – de Benelux, Frankrijk en Duitsland – en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.

Contacteer ons
Dr. Peter Byloos Partner Health & Care, Gimv
Frank De Leenheer Investor Relations & Corporate Communications Manager, Gimv
Dr. Peter Byloos Partner Health & Care, Gimv
Frank De Leenheer Investor Relations & Corporate Communications Manager, Gimv
Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Dove, Signal, Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Unilever, FISA, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden