Belgisch innovatief IDRONECT-platform bereidt België voor op pioniersrol binnen ‘drone-economie’

Belgische startup brengt alle actoren samen binnen SaaS-platform

2016 is de start van het dronetijdperk in België en Europa. In de lente wordt het KB van kracht dat professioneel vliegen met drones mogelijk maakt. De toepassingen zijn ontelbaar: landbouw, journalistiek, fotografie, beveiliging en op de lange termijn ook logistiek. Er wordt binnen deze sector dan ook een exponentiële groei verwacht. Zo zou de drone-industrie in België op korte termijn al goed zijn voor ongeveer 2.000 arbeidsplaatsen. Die groei brengt ook heel wat fundamentele uitdagingen mee op vlak van onder andere veiligheid, privacy en administratie. Het is daar dat de Belgische startup IDRONECT meerwaarde wil brengen. Op vandaag is IDRONECT de enige digitale oplossing voor drone management in België die volledig operationeel is: op hetzelfde platform beheren piloten hun drones en vragen ze vluchten aan; portalen plannen er hun vliegverkeer en tracken drones live; de overheid beoordeelt vluchtaanvragen en levert goedkeuringen af met een enkele muisklik. 

Commerciële vluchten vanaf komende lente

Nog voor de zomer zal het mogelijk worden om in België commerciële dronevluchten te maken. Minister Jacqueline Gallant (MR) voorziet in haar nieuw KB dat het gebruik van drones toegelaten wordt tot op 10 meter voor persoonlijk gebruik en tot op 90 meter voor professioneel gebruik.

Concreet betekent dit dat vluchten binnen het gezichtsveld toegelaten zullen worden”, klinkt het bij Tom Verbruggen, CEO van IDRONECT. “Voor sectoren als landbouw, journalistiek en beveiliging betekent dit Koninklijk Besluit een waaier aan mogelijkheden en 2.000 extra arbeidsplaatsen op korte termijn. Voor het Directoraat-Generaal Luchtvaart hebben we het vooral over een niet te onderschatten berg extra administratie en communicatie met mensen voor wie luchtvaart nog nieuw is. Voor de drone piloten zelf en voor de andere bevoegde instanties die de vluchten zullen moeten vergunnen – oa. steden en gemeenten – geldt trouwens precies hetzelfde. Het is voor al deze partners dat wij met IDRONECT een oplossing bieden. IDRONECT is een one-stop-shop voor iedereen”, stelt Tom Verbruggen.

Van officieel KB naar dagelijkse praktijk

IDRONECT zorgt ervoor dat eens het Koninklijk Besluit van kracht is, er direct ook een heel goed proces is om het drone management voor alle partners te integreren. Het is de allereerste digitale oplossing wereldwijd die alle partners binnen drone management (piloten, operatoren, autoriteiten, portalen en scholen) met elkaar zal verbinden en zo onbemand vliegen op een flexibele manier eenvoudig en veilig maakt voor iedereen. Het systeem werd bedacht door een ervaren rot binnen de luchtvaartsector, ingenieur-piloot Tom Verbruggen, die met mede-oprichter en software ingenieur Chris De Rouck het platform in nauwe samenwerking met oa. Directoraat-Generaal Luchtvaart uitwerkte. Piloten zullen met één klik een vlucht kunnen aanvragen en aangeven.

Tijd- en kostenbesparing voor de overheid

Het is de betrachting van IDRONECT om flight management intuïtief en veilig te maken voor iedereen. Autoriteiten kunnen via het systeem eenvoudig en snel een vlucht goedkeuren en vergunnen. Daarbij wordt de input voor het administratieve proces voor het Directoraat-Generaal Luchtvaart zeer helder en correct. Door het gebruik van IDRONECT zal het aantal foutieve aanvragen tot nul worden herleid. Wat op het bureau van DGLV terecht komt zal duidelijk gelabeld zijn waardoor de administratie direct weet welke actie nodig is. Een concreet voorbeeld: als een professionele dronebestuurder een activiteit met een ‘hoog risico’ wil gaan uitoefenen (zoals het overvliegen van grote menigtes) moet een specifiek dossier naar het DGLV gestuurd worden. IDRONECT automatiseert dat proces, stelt onmiddellijk de juiste vragen aan de piloot, brengt de veiligheidsrisico’s feilloos in kaart en zorgt ervoor dat het dossier direct op de juiste manier zichtbaar wordt in de IDRONECT tool die DGLV gebruikt. Uiteraard gaat dit gepaard met een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing voor de overheid en de piloot.

Gekoppeld aan realtime geofencing

De opmars van commerciële dronevluchten zorgt ervoor dat er plots heel wat nieuwe spelers in ons luchtruim komen die vaak geen link hebben met traditionele luchtvaart.

“Het is duidelijk dat we met IDRONECT een belangrijke rol willen spelen in de groei van de drone-economie in België. We zien die rol enerzijds op administratief vlak in het vereenvoudigen van de processen en anderzijds op vlak van veiligheid”, aldus Tom Verbruggen. Daarom hebben we ook realtime tracking en geofencing mogelijk gemaakt via IDRONECT: als een drone afwijkt van zijn initieel goedgekeurde parcours wordt er automatisch alarm geslagen. Het is dan aan de bevoegde instanties om de nodige stappen te ondernemen.”

België als pionier

In het enige Belgische luchtruim dat exclusief voorzien is voor testen met drones, dat van Limburg Regional Airport in Sint-Truiden, lukte IDRONECT er samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart als allereerste wereldwijd in om alle partners én overheden in één tool met elkaar te verbinden. Met de demonstratievlucht van vandaag toont IDRONECT dat het zelfs in de complexe wereld van de luchtvaart mogelijk is om onbemand vliegen op een flexibele manier eenvoudig en veilig te maken voor iedereen.

Wanneer België binnenkort zijn regelgeving in verband met drones klaar heeft, zal het vanaf dag één de cirkel ook op vlak van administratie en veiligheid helemaal rond hebben. Erika Billen, drone specialiste bij DGLV reageert dan ook enthousiast:

"Initiatieven als IDRONECT maken het voor het Directoraat-Generaal Luchtvaart een stuk eenvoudiger om de doorbraak van drones in België een extra duwtje in de rug te geven. We zijn blij dat we kunnen laten zien dat Belgische bedrijven en de Belgische overheid samen durven zorgen voor innovatie, en daarin zelfs internationaal het voortouw nemen.”

Ook de burgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heeren, is tevreden over de keuze voor haar stad als lanceringsplatform voor de nieuwe softwaretool:

"DronePort Brustem is  opgericht om de samenwerking van software-, hardware-en dienstenbedrijven van de zich snel ontwikkelende drone-technologie te faciliteren en in een stroomversnelling te brengen. De keuze van de demonstratie van dit nieuwe softwareplatform op DronePort Brustem bewijst het belang en de noodzaak van deze campus waar innovatie en het creëren van werkgelegenheid hand in hand gaan.”

Tom Verbruggen van IDRONECT durft ook al vooruit te blikken:

Goederentransport via vooraf geprogrammeerde dronevluchten, waar de logistieke sector met argusogen naar kijkt, zijn op dit moment nog toekomstmuziek. Door zowel op vlak van regelgeving als administratie helemaal klaar te zijn, ben ik ervan overtuigd dat we met België in poleposition liggen om een echt ‘droneland’ te worden. Waarom nodigen we spelers zoals AMAZON niet uit om in België te komen experimenteren? Onze administratie is er klaar voor. We willen met IDRONECT alvast betekenen voor de drone-industrie wat Google was voor de bibliotheken: vergeet papier en win een zee van tijd – ook in de lucht.”

OVER IDRONECT

IDRONECT is een digitaal platform dat alle partners binnen drone management met elkaar verbindt. Operatoren, piloten, scholen, portalen en autoriteiten tot zelfs het grote publiek worden met elkaar geconnecteerd. Tot op vandaag is IDRONECT de enige digitale oplossing voor drone vluchten in België dat volledig operationeel is. Het platform zorgt voor de verplichte registratie, risicoanalyse en veiligheidsmanagement tot het live volgen van de drones. Dankzij een nauwe samenwerking met BCAA, maakt IDRONECT onbemande vluchten gemakkelijk en veilig voor iedereen. 

Contacteer ons
Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Dove, Signal, Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Unilever, FISA, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden