BAANBREKENDE TECHNOLOGIE HAALT PLASTIC UIT DE ZEE EN GEBRUIKT HET IN EEN COCA-COLA-FLES

 • Onthulling prototype fles sluit aan bij Coca-Cola’s ambitieuze nieuwe doelstellingen voor duurzame verpakkingen in West-Europa*
 • De nieuwe doelstellingen bevatten onder meer de ambitie om versneld van 50% naar 100% gerecycleerd of hernieuwbaar materiaal in plastic flessen te gaan

Coca-Cola onthulde vandaag zijn allereerste prototype fles ooit gemaakt met ingezamelde en gerecycleerde plastic uit de zee. Hiermee wil het bedrijf aantonen dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om zelfs afval uit de zee te hergebruiken in gerecycleerde verpakkingen geschikt voor voeding en dranken. 

Via een samenwerking tussen Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Mares Circulares en The Coca-Cola Company zijn ongeveer 300 prototype flessen gemaakt die 25% gerecycleerde plastic** uit zwerfvuil uit de Middellandse Zee en haar stranden bevat. De flessen zijn ontworpen en ontwikkeld om het transformatiepotentieel van revolutionaire verbeterde recyclagetechnologieën aan te tonen. Deze technologieën kunnen gebruikte plastics van eender welke kwaliteit recycleren tot plastic van hoge kwaliteit dat kan worden gebruikt voor voeding- of drankverpakkingen, inclusief materiaal dat in het verleden naar verbrandingsovens of stortplaatsen zou zijn gebracht. De voorbeeldfles is de eerste plastic fles ooit gemaakt van plastic uit de zee die met succes is gerecycleerd voor het verpakken van voeding en dranken.

De innovatie ondersteunt Coca-Cola’s aangescherpte verpakkingsdoelstellingen voor West-Europa, waarin het streven naar een wereld zonder verpakkingsafval centraal staat. Coca-Cola heeft in 2017 in zijn actieplan voor duurzaamheid de volgende ambities gesteld voor 2025: voor elk verkocht blikje of elke fles, wordt er één ingezameld, alle verpakkingen zijn 100% recycleerbaar en alle verpakkingen bevatten minimaal 50% gerecycleerd materiaal. In 2019 investeerde Coca-Cola in West-Europa 180 miljoen euro zowel in zijn activiteiten als in de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen en verpakkingsloze oplossingen voor de toekomst.

Vandaag kondigt Coca-Cola verdere doelstellingen aan om zijn stappenplan te versnellen en ervoor te zorgen dat alle verpakkingen worden ingezameld, gerecycleerd en hergebruikt. Deze doelstellingen omvatten:

 • Stap voor stap alle onnodige of moeilijk te recycleren plastic uit Coca-Cola’s portfolio verwijderen door verpakkingen lichter te maken en secundaire verpakkingen van plastic te verwijderen. Dit zal het gebruik van meer dan 11.000 ton plastic per jaar verminderen. Coca-Cola kondigde onlangs aan dat in West-Europa de plastic verpakking van multipack-blikjes zal worden vervangen door 100% recycleerbaar karton. Hierdoor wordt 4.000 ton plastic bespaard in 2020. Daarnaast werden in juni de groene flessen van het merk Sprite vervangen door transparante petflessen die beter van fles tot fles kunnen worden gerecycleerd.
 • Werken aan 100% gerecycleerde of hernieuwbare materialen in alle plastic flessen, waardoor elk jaar meer dan 200.000 ton nieuw plastic wordt uitgespaard. Coca-Cola zal de doelstelling van 50% gerecycleerd plastic in zijn flessen twee jaar eerder bereiken dan de aangegeven doelstelling (tegen eind 2023, in plaats van 2025), en de merken Chaudfontaine en Honest maken momenteel de overstap naar flessen van 100% gerecycleerd plastic.
 • Steun aan goed ontworpen statiegeldsystemen in heel West-Europa, in landen waar nog geen succesvol alternatief bestaat, in lijn met de doelstelling om tegen 2025 een fles of blikje in te zamelen voor elk verkocht exemplaar. In België hebben we met FostPlus al meer dan 25 jaar een goed werkend ophaalsysteem dat er vandaag in slaagt om 85% van de drankverpakkingen in te zamelen. Toch halen we hiermee voorlopig nog niet onze 100% inzamelingsdoelstelling tegen 2025. Daarom staan we open om samen met de betrokken partijen alle mogelijke effectieve en economisch leefbare opties te bekijken.
 • Openheid over de ecologische voetafdruk op jaarbasis per verpakkingstype, evenals rapportage over de prestaties ten opzichte van de gestelde toezeggingen en doelstellingen.

Tim Brett, President van Coca-Cola West-Europa: “Te veel grondstoffen worden momenteel als afval weggegooid. We weten dat we meer moeten doen om dit te voorkomen. Onze doelstellingen van vandaag zijn terecht ambitieus. Er is een waardevolle rol weggelegd voor verpakkingen, maar deze moeten altijd worden ingezameld, gerecycleerd en hergebruikt.  Het is ons doel om, in samenwerking met anderen, de term ‘single use plastic’ overbodig te maken, zowel in ons bedrijf als daarbuiten. We willen dit bereiken door al ons plastic en al onze verpakkingen terug te brengen naar een circulaire economie.”

Bruno van Gompel, Technical and Supply Chain Director, Coca-Cola West-Europa: “Deze fles is het bewijs van wat er mogelijk is door samenwerking en investeringen in revolutionaire nieuwe technologieën. Door partners uit de hele supply chain samen te brengen, van een non-profitorganisatie die stranden schoonmaakt in Spanje en Portugal tot een investering in Ioniqa Technologies in Nederland, zijn we er voor het eerst in geslaagd om beschadigd plastic uit de zee weer om te zetten in materiaal dat geschikt is voor voeding- en drankverpakkingen. Verbeterde recyclagetechnologieën zijn enorm interessant, niet alleen voor ons, maar voor de hele industrie en maatschappij. Ze brengen ons een stap dichterbij een circulaire economie voor plastic en daarom investeren wij hierin. Naarmate deze technologieën verder worden ontwikkeld, zien we dat allerlei soorten gebruikt plastic zo goed als nieuw weer kunnen worden ingezet, waardoor afvalstromen niet meer worden verbrand of op stortplaatsen belanden.”

De fles met plastic uit de zee is ontwikkeld als voorbeeld voor wat de technologie kan bereiken in de nabije toekomst. Op korte termijn zal Coca-Cola de verbeterde recyclagetechniek op commerciële schaal uitrollen met behulp van afvalstromen van bestaande recycleurs, waaronder voorheen niet-recycleerbare plastics en recycleerbare materialen van mindere kwaliteit. Coca-Cola is van plan om deze verbeterde gerecycleerde inhoud in sommige van zijn flessen te gebruiken vanaf 2020.

Een nieuw opgerichte verpakkingsinnovatiehub zal de focus blijven leggen op versnelde investeringen en innovaties voor heel West-Europa. Hieronder vallen investeringen in verbeterde recyclagetechnologieën en alternatieve verpakkingsoplossingen voor de toekomst, zoals papieren flessen, bio-based verpakkingsmaterialen, hervulbare, herbruikbare verpakkingen en verpakkingsloze alternatieven, zoals de Freestyle-dispensers of andere microdoseringsoplossingen.

MEER INFORMATIE OVER ONZE FLES GEMAAKT VAN PLASTIC UIT DE ZEE 

 • Coca-Cola onthulde zijn eerste prototype fles ooit gemaakt met ingezameld en gerecycleerd plastic uit de zee. Hiermee wil het bedrijf aantonen dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om zelfs afval uit de zee te hergebruiken in gerecycleerde verpakkingen voor voeding en dranken. 
 • Dit is ook de eerste plastic fles ooit gemaakt met plastic uit de zee die met succes is gerecycleerd en hergebruikt voor het verpakken van voeding en dranken.
 • Ongeveer 300 prototypes van de plastic fles zijn gemaakt met 25% ingezameld en gerecycleerd plastic uit de zee. Ze zijn het resultaat van een revolutionaire nieuwe, verbeterde recyclagetechnologie, ook wel depolymerisatietechnologie genoemd.  
 • Verbeterde recyclage is een chemisch proces waarmee pet plastic van lagere kwaliteit kan worden afgebroken, ontdaan van onzuiverheden en opnieuw wordt opgebouwd tot hoogwaardige kwaliteit en belangrijker nog, voldoet aan de normen die vereist zijn om producten voor menselijke consumptie te bevatten.
 • Dit betekent dat plastic van lage kwaliteit, niet-transparant en gekleurd plastic nu kan worden ingezameld en geüpcycled tot materiaal dat geschikt is als voedingsverpakking, waarbij de waarde ervan niet slechts eenmaal maar telkens weer wordt teruggegeven.  
 • De prototype flessen zijn geproduceerd om aan te tonen wat er mogelijk is met verbeterde recyclagetechnologieën. Ze kwamen tot stand door verschillende belangrijke partnerschappen:  
  • Opkuisacties aan de kust: het plastic uit de zee dat voor de flessen is gebruikt, werd verzameld door vrijwilligers die deelnamen aan 84 schoonmaakacties van stranden in Spanje en Portugal en vissers in twaalf havens aan de Middellandse Zee, in het kader van het Mares Circulares-project (‘Circulaire Zeeën’).  Mares Circulares, deels gefinancierd door The Coca-Cola Foundation, is een samenwerking tussen het Coca-Cola-systeem op het Iberisch Schiereiland, het Spaanse Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedsel en Milieu en drie toonaangevende non-profitorganisaties – Chelonia Association, Ecomar Foundation en Vertidos Cero Association. De gezamenlijke doelstelling van het interventieprogramma is het schoonmaken van stranden en de zeebodem in Spanje en Portugal door het verzamelen en recycleren van zwerfvuil. Het project wil verder bewustzijn creëren voor een verantwoorde afvalverwerking om te voorkomen dat zwerfvuil in de natuur terechtkomt, wetenschappelijk onderzoek op dit gebied stimuleren en een circulaire economie promoten.  Meer dan 170 publieke en private organisaties, zoals lokale gemeenten, ngo's, universiteiten en milieu- en gemeenschapsverenigingen, dragen hun steentje bij om dit mogelijk te maken. 
  • Technologische innovatie: In januari 2019 heeft Coca-Cola een lening verstrekt aan Ioniqa Technologies in Nederland om zijn eigen verbeterde recyclagegtechnologie te helpen ontwikkelen.  Het zwerfvuil uit de zee dat via Mares Circulares is verzameld, is door Ioniqa Technologies gerecycleerd met behulp van het depolymerisatieproces. Dit materiaal wordt gebruikt als bouwsteen om pet voor voedingsverpakkingen te maken. 
  • Samenwerking met de industrie: Indorama Ventures, een van Coca-Cola's leveranciers van pet plastic en verpakkingsoplossingen, heeft dit materiaal vervolgens omgezet in het pet plastic dat nodig was om de eerste Coca-Cola-fles – en 's werelds eerste drinkfles – te maken met plastic uit de zee.   
    
 • De fles met plastic uit de zee is ontwikkeld als voorbeeld voor wat de technologie kan bereiken in de nabije toekomst. Op korte termijn zal Coca-Cola de verbeterde recyclagetechniek op commerciële schaal uitrollen met behulp van afvalstromen van bestaande recycleurs, waaronder voorheen niet-recycleerbare plastics en recycleerbare materialen van mindere kwaliteit. Coca-Cola is van plan om deze verbeterde gerecycleerde inhoud in sommige van zijn flessen te gebruiken vanaf 2020.
 • Terwijl de technologie verder wordt ontwikkeld door gebruik te maken van een grotere hoeveelheid en betere kwaliteit gerecycleerd plastic dat beschikbaar is voor voedselverpakkingen, wordt tegelijkertijd het gebruik van zuiver pet afkomstig van fossiele brandstoffen verminderd en vervangen. Hiermee wordt de ecologische voetafdruk van verpakkingen, niet alleen voor Coca-Cola maar voor de gehele industrie, verkleind en kan een circulaire economie voor plastic in de toekomst werkelijkheid worden. 
 • Tonnis Hooghoudt, CEO van Ioniqa Technologies, zei: “De impact van verbeterde recyclage zal op wereldschaal voelbaar zijn: door samen te werken met Coca-Cola en Indorama om deze fles te produceren, willen we laten zien wat deze technologie kan leveren. Onze nieuwe fabriek is nu operationeel en we brengen deze technologie op schaal. Hiermee willen we de concepten ‘single use plastic’ en plastic afval laten verdwijnen. ”
 • Yash Lohia, Chief Recycling Officer (CRO) van INDORAMA's Recycling Business Group en bestuurslid van Indorama Ventures, zei: “Door samen te werken met nieuwe ondernemingen in verbeterde recyclagetechnologieën, hebben we de mogelijkheid om de toekomst van plastic verpakkingen te hervormen en te herdefiniëren zodat niets nog afval wordt. Pet van elke kwaliteit kan nu worden gerecycleerd en geupcycled, wat tegelijkertijd resulteert in een lagere CO2-voetafdruk voor verpakkingen. ”
 • Meer informatie over hoe de flessen werden gemaakt vindt u op: https://www.coca-cola.eu/news/marine-bottle

*Alle verwijzingen naar West-Europa verwijzen naar markten waarin Coca-Cola European Partners actief is: Andorra, België, continentaal Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, IJsland, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden.

**Plastic afkomstig uit de Middellandse Zee en van de kustlijn van Spanje en Portugal.
 

##EINDE PERSBERICHT##


Perscontact

Voor bijkomende vragen kan u contact opnemen met Suzanne Decock, PR & Communications Manager bij Coca-Cola via beluxpressinfo@coca-cola.com of +32 499 77 28 28.

Coca-Cola in België en Luxemburg

‘Coca-Cola’ bestaat in België en Luxemburg uit twee bedrijven. Coca-Cola Services maakt deel uit van The Coca-Cola Company groep. The Coca-Cola Company en haar filialen zijn eigenaar van de merken. Zij staan in voor de consumentenmarketing en het basisconcentraat voor de drankjes dat verkocht wordt aan Coca-Cola European Partners in België en Luxemburg, dochtermaatschappijen van Coca-Cola European Partners plc (CCEP). 

CCEP in België en Luxemburg produceert, verdeelt en/of verkoopt Coca-Cola, Fanta, Sprite, Aquarius, Minute Maid, Nordic Mist, Chaudfontaine, FÏNLEY, HONEST, Fuze Tea, Appletiser, POMS, Hawai, CHAQWA, Tropico, Rosport*, Rosport Pom’s*, Monster*, Capri-Sun*en Nalu*. Deze merken zijn samen goed voor meer dan 11 miljoen consumpties per dag in België. Coca-Cola is voortdurend bezig met het optimaliseren van haar portfolio: van het reduceren van suiker in de dranken tot het introduceren van nieuwe innovatieve producten. Daarnaast werken zij aan het terugdringen van hun impact op het milieu door water terug te geven aan de natuur en recyclage te bevorderen. 

Ga naar www.cocacolabelgium.be voor meer informatie.

(*) merken die niet aan de The Coca-Cola Company groep toebehoren.


Over Ioniqa Technologies

Ioniqa, een cleantech spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven (NL), is gespecialiseerd in het creëren van waarde uit afval met behulp van een eigen ontwikkelde circulaire technologie. Met een kostendekkend proces kan Ioniqa een circulaire economie voor plastics realiseren, te beginnen met pet-plastic. Deze bekroonde innovatie kan alle soorten en kleuren petafval omzetten in waardevolle grondstoffen voor gerecycleerde pet, van nieuwe kwaliteit. Processen voor het upcyclen van andere soorten plastic worden momenteel getest en zullen naar verwachting in de nabije toekomst worden gelanceerd.

Over Indorama Ventures

Indorama Ventures Public Company Limited, beursgenoteerd in Thailand (Bloomberg ticker IVL.TB), is een van 's werelds toonaangevende petrochemische producenten, met een wereldwijde productie in Afrika, Azië, Europa en Amerika. De portefeuille van het bedrijf bestaat uit Integrated PET, Fibers, Packaging, Specialty Chemicals en Olefins. Indorama Ventures-producten worden gebruikt door belangrijke FMCG- en automobielsectoren, d.w.z. dranken, hygiëne, persoonlijke verzorging, banden en veiligheidssegmenten. Indorama Ventures heeft ongeveer 19.000 werknemers wereldwijd en een geconsolideerde omzet van US $10,7 miljard in 2018. Het bedrijf staat genoteerd in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Indorama Ventures heeft zijn hoofdkantoor in Bangkok, Thailand, met wereldwijde vestigingen in

 • EMEA: Nederland, Duitsland, Ierland, Frankrijk, VK, Italië, Denemarken, Litouwen, Polen, Tsjechië, Luxemburg, Spanje, Turkije, Nigeria, Ghana, Portugal, Israël, Egypte, Rusland, Slowakije, Oostenrijk
 • Noord- en Zuid-Amerika: VS, Mexico, Canada, Brazilië
 • Azië: Thailand, Indonesië, China, India, de Filippijnen, Myanmar

Richard Jones
Tel: +662.661.6661 ext. 680
richard.j@indorama.net

Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Garmin, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden