58% van de Belgen vreest geen comfortabel leven meer te kunnen leiden na pensionering.

De Belg is niet gerust in zijn pensioen. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van de halfjaarlijkse Financiële Gemoedsrust Barometer van levensverzekeraar NN. Zo vreest maar liefst 58% van de Belgen géén comfortabel leven meer te kunnen leiden na zijn pensioen. En die vrees ontstaat vooral vanuit financiële onzekerheid. 60% geloof niet dat de overheid de pensioenen zal kunnen blijven betalen en 54% geeft aan geen idee te hebben hoeveel ze moeten bijeen sparen voor hun pensioen. Wil de Belg zijn pensioen met een gerust hart tegemoet gaan, dan moet hij zich beter voorbereiden. Duidelijkheid en kennis van zaken zijn hierbij essentieel.

Geloof in een comfortabel pensioen ver te zoeken.

Gemiddeld gelooft amper 16% van de Belgen na pensionering een comfortabel leven te hebben.Opvallend, vooral jonge generaties tot 49 jaar en vrouwen zien hun pensioen niet rooskleurig in. Hoe ouder we worden, hoe meer vertrouwen we krijgen. Toch vreest de helft van de 50- tot 64-jarigen nog steeds het ergste.

Story image

Vooral onze financiële situatie na pensionering baart ons zorgen. De Belgen vertrouwen niet meer op de steun van de overheid. Slechts 18% van de Belgen gelooft nog dat de overheid onze pensioenen zal kunnen uitbetalen.

Story image

Groot deel van de Belgen acht zichzelf niet verantwoordelijk voor eigen pensioen

Maar een beperkt aantal Belgen neemt het heft in eigen handen. 38% van de Belgen geeft aan dat hij niet verantwoordelijk is om te sparen voor voldoende pensioen. 28% verwacht daarentegen wel zelf geld bij te moeten verdienen om te kunnen rondkomen.

Story image

Gebrek aan individuele actie door onduidelijkheid en lage pensioenkennis

Gemiddeld geeft 54% aan geen idee te hebben van het bedrag dat ze moeten bijeen sparen. Vooral jongeren tot 34 jaar geven dat aan, 62% daarvan zegt dat het niet duidelijk is hoeveel geld ze moeten hebben voor hun pensioen. Daarbij ervaren jonge vrouwen extra veel onzekerheid, voor 70% van de vrouwen jonger dan 34 is niet duidelijk welke reserves ze dienen op te bouwen.

Story image

42% geeft zichzelf slechte punten voor zijn spaarinspanningen voor het pensioen. De beste scores zien we logischerwijs bij mensen die de pensioenleeftijd naderen.

Over het onderzoek

Het onderzoek van levensverzekeraar NN, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville, werd online afgenomen bij 3132 Belgen. Dit gebeurde op drie verschillende meetmomenten.

  • 11 – 15 maart 2020: 1057 respondenten
  • 8 – 15 april 2020: 1019 respondenten
  • 11 – 15 september 2020: 1054 respondenten.

De onderzoekspopulatie bij elk meetmoment bestaat uit 18 tot 79-jarigen en is representatief voor België. De maximale foutenmarge bedraagt 3% per meting. In maart 2021 zal de barometer herhaald worden om op lange termijn evoluties in kaart te kunnen brengen.

Persbericht Pensioen .pdf 497 KB

Over NN

Een lang leven is maar waardevol als het ook een gelukkig leven is. Daarom leidt en inspireert NN als levensverzekeraar het debat rond een lang & gelukkig leven.

Sinds 2018 bouwt NN zijn expertise inzake geluk via een NN-leerstoel aan de UGent. Prof. dr. Lieven Annemans en zijn team onderzoeken wat de Belg gelukkig maakt en hoe ze samen kunnen werken aan een gelukkig leven. Sedert 2020 gaat NN een stapje verder. In een maatschappij waarin we met z’n allen langer leven, gaat NN na in welke mate de Belg en de maatschappij waarin we vandaag leven klaar zijn voor een langer leven, en hoe we van dit langer leven ook een gelukkig leven kunnen maken. NN kiest hierbij steeds voor een inclusieve aanpak waarbij experten, beleidsmakers en de Belg zelf betrokken worden.  

Uiteraard heeft NN concrete oplossingen in huis om je pensioen, je vermogen en gezinsinkomen te beschermen. Maar NN kijkt verder: naast je financieel welzijn heeft NN ook oog voor je mentaal en fysiek welzijn: de drie pijlers voor een lang & gelukkig leven.

NN telt 1,6 miljoen klanten in België en behoort tot NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een uitstekende kapitaalspositie, actief in 18 landen wereldwijd. NN staat tot je dienst via hun partnernetwerk van banken en makelaars dat blijft groeien.

Voor meer informatie over NN: www.nn.be

Voor meer informatie over ‘Langer Leven’: nn.be/langerleven.

Stéphanie Van Bets Senior PR Manager, Famous Relations

 

Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Garmin, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden