5 finalisten voor het ontwerp van de Friendshipsite

CORES Development en AG VESPA leggen shortlist vast

CORES Development startte eind vorig jaar, in een partnerschap met AG VESPA, een architectuurwedstrijd voor de ontwikkeling van de Friendshipsite op het Antwerpse Eilandje. Vandaag werden uit 35 ingestuurde kandidaturen 5 teams van architectenbureaus weerhouden. De 5 geselecteerde finalisten wordt gevraagd om voor eind mei een stadsontwerp op te maken voor de Friendshipsite.  Midden juli zal de jury, met o.a. stadsbouwmeester Christian Rapp en professor stedenbouw Maarten Van Acker, de winnaar van de architectuurwedstrijd aanduiden.

Ontwikkeling Friendshipsite

Begin 2016 kocht CORES Development de Friendship-building (in Antwerpen beter bekend als ‘de Chiquita’) met als doelstelling de site te herontwikkelen. Naast het kantoorgebouw bestaat de site nog uit een servicestation (Total), een perceel  op  de  hoek  van  de  Rijnkaai  -Amsterdamstraat en een  braakliggend  terrein tussen de Dinantstraat en de Sint-Laureiskaai  (AG VESPA). Door het samenvoegen van de verschillende percelen wordt het mogelijk om een geïntegreerd en kwaliteitsvol project te voorzien op deze strategische zichtlocatie.

De Friendshipsite zal een nieuwe, hoofdzakelijk residentiële bestemming krijgen. Dit ligt in de lijn van het geldende Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Eilandje’ en op deze locatie is woonruimte in plaats van kantoorruimte meer aangewezen. Dat betekent dat het bestaande gebouw zal worden afgebroken. Volgens de huidige planning zou de afbraak van het bestaande gebouw en de aansluitende constructie van de nieuwe gebouwen in het najaar van 2020 starten.

Architectuurwedstrijd

CORES Development heeft, in een partnerschap met AG VESPA en in samenwerking met de Stadbouwmeester, in november vorig jaar een oproep gelanceerd voor de aanstelling van een stadsontwerper-architect. De opdracht van deze stadsontwerper-architect is dubbel. Naast een stedenbouwkundig luik moet er ook een architectonisch boeiend gebouw worden voorgesteld, met visie op hedendaags wonen op een stedelijke toplocatie. Er wordt een divers woonaanbod voorzien, inclusief gezinsvriendelijke woningen.

Voor deze opdracht stelden 35 teams van zowel Belgische als internationale architectuurbureaus zich kandidaat. Uit deze grote groep van kandidaten werden 5 teams weerhouden. Deze teams werden geselecteerd op basis van de voorgelegde visie, het moodboard, de referentieprojecten en de kwalificaties van de teams. De weerhouden teams werden het meest bekwaam bevonden voor deze opdracht en hun visie op de ontwikkeling van de Friendshipsite bood het beste antwoord op de eisen en ambities zoals bepaald in de projectdefinitie.

De 5 geselecteerde teams zijn:

 • BOB361 / LAN
  Samenwerking tussen een Belgisch en Frans architectenbureau,

           Referenties: écoquartier Fréquel-Fontarabie Parijs, Groen Zuid Antwerpen,                 Kanaalpark Vilvoorde

 • Hub / DRDH
  Belgisch-Engels team van architecten met ruime ervaring in stadsontwikkeling.

           Referenties:  Bourlaschouwburg Antwerpen, Renovatie stadhuis Antwerpen,               Kadox woongebouw Antwerpen, Stormen, Bodo (Noorwegen), The residence             Antwerpen

 • Max Dudler / Karres+Brands / Areal architecten
  Duits-Zwitsers architectenkantoor in samenwerking met het Antwerpse Areal Architecten en ondersteund door het Nederlandse Karres+brands. 

           Referenties: Ritter Museum Waldenbuch, Universiteitsbibliotheek Humboldt                 Berlijn, Beeldkwaliteitsplan Groene Singel Antwerpen, Federation Square                   Melbourne, Freinetschool de KRing Berchem

 • OMA / SVR-architects / MDP
  Internationaal bureau van Nederlandse oorsprong, ondersteund door een Belgisch architect en een Parijs landschapsontwerper. 

           Referenties: De Rotterdam Rotterdam, Quatar National Library, CCTV                         Headquarters Beijing, Casa da Musica Porto

 • URA Yves Malysse Kiki Verbeeck / Robbrecht en Daem architecten
  Belgisch team met verschillende realisaties in binnen- en buitenland.

           Referenties: Uitbreiding museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, KAU               Gymnasium in Ukkel, Sint Felixpakhuis Antwerpen…

 

Tweede wedstrijdfase

In een tweede wedstrijdfase krijgen de 5 geselecteerde teams de kans om een stadsontwerp op te maken voor de Friendshipsite. Een ontwerp met een doordachte integratie van de gelijkvloerse levendige plint, het Total servicestation en de ondergrondse parking in het programma voor de residentiële invulling. De dossiers met de ontwerpen en gedetailleerde visie moeten uiterlijk op 25/5/2018 worden ingediend en zullen vervolgens worden beoordeeld door de wedstrijdjury.

In de wedstrijdjury zullen naast de vertegenwoordigers van de 3 projectpartners CORES Development, AG VESPA en Total ook stadsbouwmeester Christian Rapp en stedenbouwkundige Maarten Van Acker zetelen. De ingediende dossiers zullen door de jury worden beoordeeld op basis van 3 criteria:

 • Stedenbouwkundige kwaliteit en omgevings- en belevingswaarde: Hoe past het stadsontwerp zich in in zijn omgeving en verhoudt de stedenbouwkundige visie zich tot het breder ruimtelijk kader en context op het Eilandje.
 • Architecturale kwaliteit en woonkwaliteit: Hoe wordt het stadsontwerp vertaald naar architectuur en verder uitgewerkt tot een project dat aansluit op de omgeving door vormen en verhoudingen, harmonie, beeldkwaliteit, functionaliteit, materiaalkeuze…
 • De kwaliteit en geloofwaardigheid van een plan van aanpak: procesbereidheid, procesorganisatie, planning, voorgesteld team, haalbaarheid en budget.

Op basis van de bovenstaande criteria zal de jury in de loop van juli 2018 een beslissing nemen over de winnaar van de architectuurwedstrijd.

Verfijning stadsontwerp en buurtcommunicatie

De winnaar van de architectuurwedstrijd krijgt in de tweede helft van 2018 de nodige tijd om het winnend stadsontwerp verder uit te werken zodat eind 2018 een door alle stakeholders gedragen geheel kan worden voorgesteld. Bij de uittekening van de architectuur van de gebouwen in de volgende fase zal het winnend team ook optreden als kwaliteitscoördinator voor het geheel.

Tijdens het verloop van de wedstrijd voor de Friendshipsite en de verdere uitwerking van het winnend ontwerp zal de buurt verder geïnformeerd worden door de stad en AG VESPA.

 

Voor meer informatie over de wedstrijd:

www.coresdevelopment.be/friendship

info@coresdevelopment.be

0032 (0)3 820 82 82

###

 

“We create urban spaces that make people happy”

CORES Development - Urban Landscapers™ since 2006

CORES Development werd in 2006 opgericht door Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert met als doelstelling het ontwikkelen van binnenstedelijke vastgoedconcepten met maatschappelijke meerwaarde.

CORES Development zet in op kernversterking in steden en gemeenten. ‘Urban Landscaping’ met meerwaarde voor de maatschappij, kan enkel tot stand komen door samenwerking tussen alle belanghebbenden: buurtbewoners, overheidsinstellingen, architecten, bouwbedrijven, studiebureaus,... CORES Development neemt hierin haar rol als facilitator op, waarbij zij steeds compromisgericht optreedt.

Onze ‘Urban Landscapes’ spelen in op de huidige en toekomstige behoeften van de markt. Enkel op deze manier zijn we in staat om duurzaam en innovatief vastgoed te realiseren. We noemen onszelf dan ook liever conceptontwikkelaar dan projectontwikkelaar.

De projecten van CORES Development zijn te vinden in heel Vlaanderen en Brussel. CORES Development staat zelf in voor de verkoop en promotie van alle projecten en heeft ook een eigen verhuurservice.

De maatschappelijke meerwaarde uit zich in het geluk van de gebruikers en buurtbewoners van onze projecten. CORES Development heeft als enige ontwikkelaar in België een ombudsman in dienst, die hierover waakt.

 

 

Contacteer ons
Sophie Engels PR Manager, Famous Relations
Thomas de Jong Chief Development Officer, CORES Development
Sophie Engels PR Manager, Famous Relations
Thomas de Jong Chief Development Officer, CORES Development
Over Famous Relations

'FAMOUS Relations’ is een Belgisch PR-agentschap, gevestigd in het historische Wivina-klooster in Groot-Bijgaarden. Het biedt een brede waaier van diensten aan, waaronder persrelaties, crisis communicatie, mediatrainingen, content marketing, digital PR, campagne PR,…  Voor FAMOUS Relations vormt het vertellen van een goed verhaal het fundament van PR. Hun PR-consultants zijn in eerste instantie storyminers. 

FAMOUS Relations helpt organisaties hun verborgen, meest waardevolle verhalen te ontginnen. Verhalen die influencers zoals journalisten en bloggers inspireren maar ook leiden tot hapklare content die organisaties kunnen uitspelen op hun eigen kanalen. FAMOUS Relations werkt voor klanten zoals Dove, Signal, Coca-Cola, Alken-Maes, NN, Unilever, FISA, Orde van Vlaamse Balies, Veritas, Cores Development, Waeg,…

Famous Relations
Hendrik Placestraat 43a
1702 Groot-Bijgaarden